A műszaki szakemberek jól tudják, hogy a nagy változások korát éli a járművek világa is. Az elektromobilitás együtt jár a digitalizáció látványos terjedésével, a járművek és a közlekedési módok átalakulásával csakúgy, mint az eszközök és az emberek viszonyának radikális módosulásával. Az önvezető jármű az egyik szimbóluma a korábbi magatartásokat, viszonyokat, gazdasági bázisokat és intézményeket felforgató innovációs hullámnak. A hazai szakirodalomban eddig nem találkoztunk a járműfejlesztés és -gyártás új irányának gazdasági és társadalmi hatásait feldolgozó, átfogó kiadvánnyal.

A győri Széchenyi István Egyetemen a közelmúltban egy kutatási program keretében dolgozták fel az önvezető járművek ökoszisztémájának legfontosabb társadalmi összefüggé­seit. Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent Az önvezető járművek világa – Társadalmi hatások és kihívások címet viselő tanulmánykötetben a téma hét elismert kutatója elemzi a gép és az ember kapcsolatának változását a technológiai fejlődés viszonylatában. A Csizmadia Zoltán szociológus, tudományos dékánhelyettes és Rechnitzer János közgazdász, regionális kutató által szerkesztett hiánypótló mű betekintést ad a gazdasági, társadalmi hatásrendszerek bonyolult szövetébe. A kötet második része az önvezető járművek ismeretéről és fogadásáról lakossági körben végzett első, országos léptékű, reprezentatív kérdőíves felmérés eredményeit mutatja be. Képet kaphatunk arról is, mennyire nyitott a járművek új generációja iránti érdeklődés, s milyen aggályok fogalmazódnak meg a jövő fejlődési irányaival szemben.