27° C
Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van.
27° C
Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van.
2025-re készen lesznek az új algyői Tisza-híd tervei

2025-re készen lesznek az új algyői Tisza-híd tervei

Tavaly eldőlt, hogy az algyői Tisza-híd 2x2 sávosítása zöld utat kap. Ma pedig már ott tartunk, hogy megvan a tervező, akinek az a feladata, hogy a meglévő híd mellé egy új, 500 méter hosszú, 2X1 sávos szerkezetet és hozzá kapcsolódóan 1,2 km utat tervezzen 2025-ig –...

Az MVM Mobiliti átadta első nagy teljesítményű töltőállomását

Az MVM Mobiliti átadta első nagy teljesítményű töltőállomását

Az MVM Mobiliti Törökbálinton átadta első 600 kilowatt összteljesítményű töltőállomását, amelyet európai uniós támogatásból valósított meg – közölte az ország legnagyobb e-töltő-hálózatát működtető MVM Mobiliti Kft. július 15-én.   A fejlesztés az MVM Ultra...

„Vízgazdálkodási Információs Rendszer és téradatbázis fejlesztése”

nov 1, 2022 | praxis

Nagy érdeklődés mellett zajlott az Országos Vízügyi Főigazgatóság székházában a „Vízgazdálkodási Információs Rendszer és téradatbázis fejlesztése” elnevezésű KEHOP-1.1.0-15-2022-00015 azonosítószámú projektjének nyitóeseménye 2022. októberében.

A projekt célja a Vízügyi Ágazat szakfeladatai ellátásának támogatása komplex alapadatokkal, geodéziai adatokkal, az adatelhelyezések és adatelérések minőségi javításával, és az azt kiszolgáló IT infrastruktúra fejlesztésével, mivel elengedhetetlen, hogy a vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezéshez a téradatok informatikai hátterét biztosító rendszerek és adatok a vízügyi ágazat rendelkezésére álljanak.

Kiemelt feladat a vízügyi ágazat feladatellátásához használt Vízgazdálkodási Információs Rendszer tér- és leíró adatbázisai közötti adatkonzisztenciát és az adatáramlást biztosítani, melynek megfelelő kialakítása a jelenlegi rendszer továbbfejlesztésével megvalósítható, amelynek eredménye a magasabb szintű, hatékonyabb munkafolyamatokat és téradat szolgáltatás elérését biztosító alkalmazás, és komplex alap adatrendszer. A növekvő igények kielégítésére, és a szakfeladatok ellátására nem csak módszertani változásra, hanem a növekvő elvárásokat is kiszolgáló technológiai fejlesztésekre, eszközökre, infrastruktúrára van szükség. A Vízgazdálkodási Információs Rendszer (továbbiakban: VIZIR) továbbfejlesztése a megfelelő vízügyi feladatellátáshoz kulcsfontosságú, a VIZIR fejlődését a projekt több oldalról támogatja.

A vízügyi feladatok ellátása egyre inkább megkívánja a megbízható, korszerű adatbázis használatát, melyben nagy szerepet kapnak a speciális vízügyi adatok, melynek adatgazdája a vízügyi igazgatóság. Egyre nő az igény a vízügyi feladatvégzések során a speciális adatok használatára, melyhez speciális adatgyűjtő eszközök szükségesek. Az adatgyűjtés támogatása, és az azt kiszolgáló infrastruktúra egyaránt fejlesztésre szorul, mind hardveresen, mind a háttér informatikai rendszer kialakításában. Ehhez szükséges, hogy az ágazat az elavult vagy a közeljövőben elavulni látszó eszközeit, eljárásait, mérőműszereit tovább fejlessze, szervezeteit műszakilag felkészítse a további adatgyűjtési feladatokra.

A geodéziai és távérzékelési adatgyűjtés ma olyan eszközökkel valósítható meg, amelyeknek keletkező mennyisége komoly informatikai tervezést (hardveres, szoftveres és rendszer tervezést) igényel. Az informatikai háttér fejlesztése során biztosításra kerül a létrehozott adattartalmak biztonságos tárolása, IT biztonsági szempontú védelme.

A projekt célja a vízgazdálkodási tevékenységek támogatása megfelelő alapadatokkal, a Vízgazdálkodási Információs Rendszer (VIZIR) működésének biztosításával, mellyel hatékonyan végezhető az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás, és az ennek megfelelő vízgazdálkodás kialakítása. Kiemelt feladat a VIZIR megfelelő működésének biztosítása, a téradatbázis és leíró adatok integrálása, felmérési adatok gyűjtése, adatbázisba szervezése az ágazati felmérési terv végrehajtásának támogatása.

SZAKMAI CÉLOK:
• VIZIR megfelelő működésének biztosítása;
• komplex alapadatbázis tervezése, adatkarbantartás támogatása téradatokat kezelő alkalmazással;
• a vízügyi ágazat nagyfeladatainak támogatása geodézia, távérzékelési adatgyűjtéssel, illetve a jövőben a felmérési tevékenységeket támogató információs rendszer elkészítése.
• A felmérési terv végrehajtásának átláthatóságát biztosító rendszer elkészítése;
• A vízügyi szakágazatok ellátása aktuális adatokkal;
• Az ágazat felmérő rendszereinek amortizációs pótlása, megfelelő színvonalra hozatala

INFRASTRUKTURÁLIS CÉLOK:
• Korábbi infrastruktúra fejlesztések eszközeinek amortizációs pótlása/fejlesztése;
• Térinformatikai alkalmazások futtatásához alkalmas szerver, kliens környezet kiépítése;
• Térinformatikai adatok mennyiségének kezelésre alkalmas rendszerkörnyezet;
• Eszközök korszerűsítése a térinformatikai használat biztosításához.

FEJLESZTÉSI TERVEK:
Vízgazdálkodási Információs Rendszer továbbfejlesztésével egységes és átjárható vízgazdálkodási alapadat nyilvántartás valósul meg, az információs rendszer továbbfejlesztésének eredményeként a különálló vízgazdálkodási célú adatbázisok összekapcsolásával magasabb szintű, hatékonyabb munkafolyamatokat és téradat szolgáltatás elérést biztosít a rendszer a felhasználóinak.
A projekt során a vízügyi ágazatban kezelt, a vízügyi szakrendszerek által egységesen használt alapadatok számára létrejön egy új, integrált téradatbázis, valamint ennek komplex lekérdező és karbantartó felülete.
Az állampolgárok, ahogy eddig is közérdekű adtaigényléssel fordulhatnak a környezeti adatok megismerése iránt, melyet a hatályos jogszabályok (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv, a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet) alapján jelenleg is és a projekt után még inkább ki tudunk szolgálni.

A PROJEKT JELLEMZŐ ADATAI:
Kedvezményezett neve:
Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)
Projekt címe:
Vízgazdálkodási Információs Rendszer és téradatbázis fejlesztése
Projekt azonosító száma:
KEHOP-1.1.0-15-2022-00015
Szerződött támogatási összeg:
2 990 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt kezdő időpontja: 2021.12.07.
A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2023. 11. 30.

2025-re készen lesznek az új algyői Tisza-híd tervei

2025-re készen lesznek az új algyői Tisza-híd tervei

Tavaly eldőlt, hogy az algyői Tisza-híd 2x2 sávosítása zöld utat kap. Ma pedig már ott tartunk, hogy megvan a tervező, akinek az a feladata, hogy a meglévő híd mellé egy új, 500 méter hosszú, 2X1 sávos szerkezetet és hozzá kapcsolódóan 1,2 km utat tervezzen 2025-ig –...

Az MVM Mobiliti átadta első nagy teljesítményű töltőállomását

Az MVM Mobiliti átadta első nagy teljesítményű töltőállomását

Az MVM Mobiliti Törökbálinton átadta első 600 kilowatt összteljesítményű töltőállomását, amelyet európai uniós támogatásból valósított meg – közölte az ország legnagyobb e-töltő-hálózatát működtető MVM Mobiliti Kft. július 15-én.   A fejlesztés az MVM Ultra...