9° C
Ma 2024. március 02., szombat, Lujza napja van.
9° C
Ma 2024. március 02., szombat, Lujza napja van.

Módosuló építésügyi jogszabályok

aug 20, 2022 | praxis

A Magyar Közlöny 136. számában megjelent az egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet.

 

A rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása szerint az Országos Építészeti Tervtanács véleményezi az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési beruházás esetében az építészeti-műszaki dokumentációt, valamint az 5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület és az egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat lakásból álló többlakásos, új építésű lakóépület építészeti-műszaki dokumentációját.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása szerint az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha az Országos Építészeti Tervtanács a fenti kategóriákban az engedélyezést nem ajánlotta.

Az építésügyi hatóság az elvi építési keretengedélyt nem adja meg a fent hivatkozott kategóriákban, ha azt az Országos Építészeti Tervtanács az engedélyezést nem ajánlotta.

Az építésügyi hatóság a fennmaradási engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

  1. a) az engedélyezést a kiemelt településképi vélemény nem javasolta, vagy
  2. b) állami magasépítési beruházás valósult meg, és azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta.

A rendelet szerinti ügyekben a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel kapcsolatos előírásokat 2024. június 30-tól kell alkalmazni.

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása kimondja, hogy a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel kapcsolatos előírásokat 2024. június 30-tól kell alkalmazni.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása szerint állami magasépítési beruházás, valamint a  rendelet szerinti építési beruházások vázlatterveinek, építészeti-műszaki, illetve kivitelezési dokumentációnak országkép- és településkép-védelmi szempontú előzetes véleményezésére a minisztert jelöli ki, aki az  előzetes településképi véleménye kialakítása során szakértőként bevonhatja a  központi építészeti-műszaki tervtanácsot.

A rendelet a kihirdetését követő napon, 2022. augusztus 17-én lépett hatályba.

 

Magyar Közlöny 136. szám