28° C
Ma 2024. július 15., hétfő, Henrik és Roland napja van.
28° C
Ma 2024. július 15., hétfő, Henrik és Roland napja van.
Tavaly tovább növekedett az elektromos töltőberendezések száma

Tavaly tovább növekedett az elektromos töltőberendezések száma

2023 végén országosan 2 507 darab engedélyköteles tevékenység keretében üzemeltetett töltőberendezést tartott nyilván a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).   A MEKH engedélyköteles elektromos töltőberendezésekkel kapcsolatos legfontosabb...

Állásfoglalás a kisadózói törvény módosításához kapcsolódó eljárási kérdésekben

júl 13, 2022 | fókusz

A Magyar Mérnöki Kamarában tömörülő mérnökök (tervezők, szakértők, műszaki ellenőrök) jelentős része a KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) adózási lehetőségének keretei között működik.

 

 A tervezők általában 1-1 munkafeladat során kapcsolódnak megbízóikhoz, normál esetben vállalkozási díjuk a pár százezer és az 1-2 milliós kategóriát jelentik. Természetesen, akik nagyobb munkafeladatot (pl. társasház, úttervezés vagy vízügyi tervezés egyes esetei) nyernek el, elképzelhető a 3 millión felüli szerződéses összeg.

A szakértők tevékenysége sokkal inkább elaprózott, hisz munkájuk általában nem folyamatos munkavégzést jelent azonos partnerek számára.

A műszaki ellenőrök jellegzetesen egyidejűleg több kivitelezés munkáit tudják elvállalni, ami viszont gyakran havi számlázást jelent. Ez azonban nem fedi a munkaszerződés fogalmát, hisz munkájuk 1-1 kivitelezésen ritkán haladja meg a heti 5-10 órát, így van lehetőségük a héten belül több munkahelyen is megfordulni.

 

Megbízóik jellegzetesen cégek, díjazásaik nagyrészt 3 millió Ft alatti, illetve a nagyobb munkákat vállalók mérnöki vállalkozásokat alapítanak. Nagy számban vannak közöttük nyugdíjasok és mellékfoglalkozásúak. Ezekben a szellemi munka a meghatározó, minimális a saját beruházás, anyagköltség és eszközhányad mellett. Mérnökeink projektekhez csatlakozva eseti megrendelésekre, változó megbízók számára végeznek munkát. Így sem a mérnök, sem megbízója oldaláról fel sem vetődhet a színlelt foglalkoztatás gyanúja.

Látható, hogy a KATA felel meg leginkább annak a tevékenységnek, amit folytatnak, viszont a most elfogadott törvény, mivel kizárólag „saját termékeikkel, szolgáltatásaikkal közvetlenül a lakosságot kiszolgáló egyéni vállalkozások”, ill. „főfoglalkozású egyéni vállalkozó” választhatja a KATA -t az egyéni mérnök vállalkozások igen jelentős hányada ellehetetlenül.  Vélhetőn közülük számosan visszaadják az „ipart”, (főként a nyugdíjasok, akik számára pedig igen jelentős a nyugdíjkiegészítés) illetve más adózási forma választására kényszerül.

A Magyar Mérnöki Kamara nagy részben megérti és támogatja a törvénymódosítás szándékát, céljait, főként a bújtatott foglalkoztatás lehetőségének a megszüntetését. Ugyanakkor rendkívüli módon nehezményezi az „átállás” teljesíthetetlen határidejét és az egyéb eljárási nehézségeket. Ez pedig nem csak a vállalkozó mérnököket sújtja, hanem a megbízóikat és a konkrét projektjeik megvalósíthatóságát veszélyezteti. Ugyanis folyamatban levő tervezési, kivitelezési, szakértői szerződéses feltételeinek a módosítását – esetleg ellehetlenülését – is magába rejti.

Mindezek miatt támogatjuk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara javaslatait a törvény korrekciójára, különös tekintettel a 2023. január 1-i hatálybalépésre, továbbá, hogy a KATA választási lehetőségei az egyéni vállalkozókon túl a jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásokra is terjedjenek ki, akik ma is választhatták ezt az adózási lehetőséget.

Szükségesnek tartjuk a részletszabályok kidolgozása során a fenti építésgazdasági vonatkozások megfontolását, amihez készséggel ajánljuk a közreműködésünket.

Annak érdekében, hogy az egyéni vállalkozó mérnökök számára reális választási lehetőségek nyíljanak, javasoljuk az átalányadózás feltételei között egy új, 70%-os költségelszámolási kategória bevezetését.

Meggyőződésünk, hogy a fenti korrekció hasznosan szolgálná azt az építő munkát, amiben a magyar mérnök kulcsszereplő.

 

Budapest, 2022. július 13.


Magyar Mérnöki Kamara elnökségének képviseletében: Wagner Ernő elnök

Az MMK – a szakmai kamarákkal együtt – a köztársasági elnökhöz fordult

A KATA törvény kapcsán július 14-én rendkívüli online közgyűlést tartott a Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége (MSZKSZ), amelyen egyhangúan döntöttek arról, hogy az alábbi levelet juttatják el soron kívül Novák Katalin köztársasági elnök asszony részére:
„Tisztelt Köztársasági Elnök Asszony!
A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége (a továbbiakban: MSZKSZ) több mint 18 évvel ezelőtt azzal a céllal jött létre és működik jelenleg is, hogy az egyes kamarák önállóságának sérelme nélkül, a kamarák együttműködésével növelje tagjai társadalmi súlyát és elismertségét, javítsa az információcserét, segítse az érdekérvényesítés lehetőségeit, fokozottan védje az egyes kamarák és tagjaik érdekeit.
A szövetség mai napon meghozott egyhangú döntésével felhatalmazta a soros elnökséget a szakmai kamarák jelen levélben foglalt kérelmének előterjesztésére.
Nem vitatva a Parlament jogalkotási legitimációját, a tárgyban hivatkozott törvény megfontolásra történő visszaküldését javasoljuk, az alábbi indokok alapján.
A törvény által bevezetni kívánt változások az adóév derekán lépnének hatályba, nem szolgálva ezzel a közellátás folyamatos biztosítását ezáltal a nemzetgazdaság érdekeit.
Amennyiben a Köztársasági Elnök asszony kérelmünknek helyt ad, úgy a Parlament megfontolhatja a törvény adóév végével, 2023. január 1-től történő bevezetését. Így lehetőség nyílna arra, hogy az érintett piaci résztvevők működése a jelenlegi formában biztosított legyen az év folyamán, az utolsó negyedévre nem tolódnának át a fekete gazdaság irányába, valamint kidolgozásra kerülhetne más alternatív adózási forma, illetve a meglévő adónemekbe történő átállásra több idő és jobb kommunikációs támogatás nyílna.
A szakmai kamarák tagságát képező KATA-s szolgáltatók nem csak a magán, a piaci, hanem az állami szektor megrendelésére is dolgoznak. Az év folyamán hatályba lépő változás veszélyeztetheti többek között a nyomozó hatóságok, bíróságok által kirendelt ügyvédek, szakértők rendelkezésre állását, a közbeszerzéseken induló KATA-s vállalkozások ajánlati, vagy szerződési kötelmeit, valamint az egészségügyi szolgáltatók ellátási rendszerét. Továbbá hátrányosan érintheti az amúgy is nehézségekkel küzdő építőiparban érintett tervezők, műszaki ellenőrök és más kisvállalkozók szolgáltatásait, amely közvetlenül hat a családokra.”
Dr. Gönczi Gábor elnök, Magyar Állatorvosi Kamara
Wagner Ernő elnök, Magyar Mérnöki Kamara
Dr. Balogh Zoltán elnök, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Dr. Labant Attila elnök, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
Dr. Hajnóczi Péter elnök, Magyar Építész Kamara
Dr. Kincses Gyula elnök, Magyar Orvosi Kamara
Dr. Hankó Zoltán elnök, Magyar Gyógyszerész Kamara
Dr. Bánáti János elnök, Magyar Ügyvédi Kamara
Dr. Schváb Zoltán elnök, Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara
Dr. Fialka György elnök, Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Dr. Pál Tibor elnök, Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Tavaly tovább növekedett az elektromos töltőberendezések száma

Tavaly tovább növekedett az elektromos töltőberendezések száma

2023 végén országosan 2 507 darab engedélyköteles tevékenység keretében üzemeltetett töltőberendezést tartott nyilván a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).   A MEKH engedélyköteles elektromos töltőberendezésekkel kapcsolatos legfontosabb...