27° C
Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van.
27° C
Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van.
2025-re készen lesznek az új algyői Tisza-híd tervei

2025-re készen lesznek az új algyői Tisza-híd tervei

Tavaly eldőlt, hogy az algyői Tisza-híd 2x2 sávosítása zöld utat kap. Ma pedig már ott tartunk, hogy megvan a tervező, akinek az a feladata, hogy a meglévő híd mellé egy új, 500 méter hosszú, 2X1 sávos szerkezetet és hozzá kapcsolódóan 1,2 km utat tervezzen 2025-ig –...

Az MVM Mobiliti átadta első nagy teljesítményű töltőállomását

Az MVM Mobiliti átadta első nagy teljesítményű töltőállomását

Az MVM Mobiliti Törökbálinton átadta első 600 kilowatt összteljesítményű töltőállomását, amelyet európai uniós támogatásból valósított meg – közölte az ország legnagyobb e-töltő-hálózatát működtető MVM Mobiliti Kft. július 15-én.   A fejlesztés az MVM Ultra...

Az építési és beruházási miniszter feladat- és hatásköre

máj 26, 2022 | fókusz

Megjelent a Magyar Közlöny 2022. évi 86. számában a kormány 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelete az új kabinet tagjainak feladat- és hatásköréről. A rendelet részletezi Lázár János építési és beruházási miniszter feladat és hatáskörét is.

 

Az építési és beruházási miniszter feladat- és hatásköre

  1. § Az építési és beruházási miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány 1. állami beruházásokért, 2. építésgazdaságért, 3. építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért, 4. településfejlesztésért és településrendezésért, 5. településkép védelméért, 6. területrendezésért, 7. – a 30. § (2) bekezdésében, valamint a 48. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – kulturális örökség védelméért felelős tagja.
  2. § (1) A miniszter az állami beruházásokért való felelőssége keretében – az energetikai rendszert érintő és a védelmi ipari beruházásokat ide nem értve – összehangolja az olyan állami infrastruktúra-beruházások előkészítését és megvalósítását, amelyeket a Kormány más miniszter vagy a Kormány által kinevezett más személy hatáskörébe nem utal.

(2) A miniszter az állami beruházásokért való felelőssége keretében ellátja a központi költségvetési forrásból megvalósuló vízimunkák és vízilétesítmények műszaki tervezésével, előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatokat.

(3) A miniszter az állami beruházásokért való felelőssége keretében a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú gazdasági társaságok útján gondoskodik a jogszabály vagy a Kormány döntése alapján, költségvetési forrásból megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges építtetői, illetve közbeszerzés-lebonyolítói, beruházáslebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátásáról. A vasúti beruházások esetében a miniszter a Kormány által jóváhagyott nyomvonal alkalmazásával, valamint a Kormány döntése szerinti általános fejlesztési követelmények figyelembevételével jár el.

  1. § (1) A miniszter az építésgazdaságért való felelőssége keretében ellátja az építőipar és az építőanyag-ipar ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat.

(2) A miniszter az építésgazdaságért való felelőssége keretében a) összehangolja – a sajátos építményfajták és a műemlékek tekintetében is – az építésüggyel kapcsolatos feladatellátást, b) ellátja – az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter közreműködésével – az építésüggyel összefüggő oktatási, továbbképzési és tanügyigazgatási feladatokat, továbbá közreműködik a nemzeti szabványok kidolgozásában.

  1. § A miniszter az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért való felelőssége keretében a) előkészíti az  építésügyre, az  építészeti-műszaki tevékenységgel összefüggő szakmai kamarákra és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építési beruházásokra vonatkozó jogszabályokat, b) irányítja az  építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, valamint e  vonatkozásban az  állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal tevékenységét, c) gyakorolja az  Országos Építésügyi Nyilvántartással, valamint az  Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtal összefüggésben, jogszabályban a miniszternek címzett feladat- és hatásköröket.
  2. § A miniszter a településfejlesztésért és településrendezésért való felelőssége keretében előkészíti a) a településfejlesztésre, a településrendezésre és azokkal kapcsolatos információs rendszerre, b) a településtervezésre, c) az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire, d) a hátrányos helyzetű településekre, e) az egységes elektronikus közműnyilvántartásra vonatkozó jogszabályokat.
  3. § A miniszter a településkép védelméért való felelőssége körében a) előkészíti a településkép védelmével összefüggő törvényi és kormányrendeleti szabályozást, b) közreműködik a  Kormány feladatkörébe tartozó, országos jelentőségű településképi követelmények elősegítését szolgáló eszközök kidolgozásában, c) szakmai segítséget nyújt az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök megalkotásához, d) figyelemmel kíséri a  közterületen és a  közterületről látható magánterületen elhelyezett reklámok általános településképi hatásait, szükség szerint előterjesztést készít e szabályozás módosítására.
  4. § (1) A miniszter a területrendezésért való felelőssége keretében előkészíti a területrendezésre és az ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat. (2) A miniszter a területrendezésért való felelőssége keretében e vonatkozásban irányítja az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal területrendezési tevékenységét.
  5. § (1) A miniszter a kulturális örökség védelméért való felelőssége keretében előkészíti a kulturális örökség, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmére, valamint a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a kulturális örökség védelméért való felelőssége keretében a) meghatározza a  kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait és követelményrendszerét, b) gondoskodik a  feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről, nyilvántartásáról és az  ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról, valamint a  régészeti örökség számbavételéről, nyilvántartásáról, védendő területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről, c) a  kultúráért felelős miniszterrel és a  természetvédelemért felelős miniszterrel együttműködve ellátja a világörökséggel kapcsolatos állami feladatokat, d) közreműködik az  örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában és a  műemlékekkel összefüggő sajátos építési termékek beépítési feltételeinek meghatározásában, e) ellátja a központi építészeti tervtanács műemléki tanácsadó testület működtetésével kapcsolatos feladatokat.

2025-re készen lesznek az új algyői Tisza-híd tervei

2025-re készen lesznek az új algyői Tisza-híd tervei

Tavaly eldőlt, hogy az algyői Tisza-híd 2x2 sávosítása zöld utat kap. Ma pedig már ott tartunk, hogy megvan a tervező, akinek az a feladata, hogy a meglévő híd mellé egy új, 500 méter hosszú, 2X1 sávos szerkezetet és hozzá kapcsolódóan 1,2 km utat tervezzen 2025-ig –...

Az MVM Mobiliti átadta első nagy teljesítményű töltőállomását

Az MVM Mobiliti átadta első nagy teljesítményű töltőállomását

Az MVM Mobiliti Törökbálinton átadta első 600 kilowatt összteljesítményű töltőállomását, amelyet európai uniós támogatásból valósított meg – közölte az ország legnagyobb e-töltő-hálózatát működtető MVM Mobiliti Kft. július 15-én.   A fejlesztés az MVM Ultra...