15° C
Ma 2024. április 13., szombat, Ida napja van.
15° C
Ma 2024. április 13., szombat, Ida napja van.
Befejeződött a jáki templom helyreállítása

Befejeződött a jáki templom helyreállítása

Befejeződtek a jáki Szent György-templom külső és belső helyreállításának, restaurálásának több évig tartó munkálatai, a következő lépés a már kész kivitelezési tervekkel rendelkező látogatóközpont megépítése lehet – mondta el április 12-én Sarkadi Márton építész, a...

Az űrtechnológia fontos sarokköve a világgazdaságnak

Az űrtechnológia fontos sarokköve a világgazdaságnak

Az űrtechnológia fontos sarokköve annak, hogy a világgazdaság üzemelni és fejlődni tudjon – mondta Ferencz Orsolya az eddigi legnagyobb magyar repülő űreszköz, a Thermal Guard Assembly (TGA) április 12-i bemutatóján Miskolcon.    A Külgazdasági és...

Az építési és beruházási miniszter feladat- és hatásköre

máj 26, 2022 | fókusz

Megjelent a Magyar Közlöny 2022. évi 86. számában a kormány 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelete az új kabinet tagjainak feladat- és hatásköréről. A rendelet részletezi Lázár János építési és beruházási miniszter feladat és hatáskörét is.

 

Az építési és beruházási miniszter feladat- és hatásköre

  1. § Az építési és beruházási miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány 1. állami beruházásokért, 2. építésgazdaságért, 3. építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért, 4. településfejlesztésért és településrendezésért, 5. településkép védelméért, 6. területrendezésért, 7. – a 30. § (2) bekezdésében, valamint a 48. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – kulturális örökség védelméért felelős tagja.
  2. § (1) A miniszter az állami beruházásokért való felelőssége keretében – az energetikai rendszert érintő és a védelmi ipari beruházásokat ide nem értve – összehangolja az olyan állami infrastruktúra-beruházások előkészítését és megvalósítását, amelyeket a Kormány más miniszter vagy a Kormány által kinevezett más személy hatáskörébe nem utal.

(2) A miniszter az állami beruházásokért való felelőssége keretében ellátja a központi költségvetési forrásból megvalósuló vízimunkák és vízilétesítmények műszaki tervezésével, előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatokat.

(3) A miniszter az állami beruházásokért való felelőssége keretében a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú gazdasági társaságok útján gondoskodik a jogszabály vagy a Kormány döntése alapján, költségvetési forrásból megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges építtetői, illetve közbeszerzés-lebonyolítói, beruházáslebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátásáról. A vasúti beruházások esetében a miniszter a Kormány által jóváhagyott nyomvonal alkalmazásával, valamint a Kormány döntése szerinti általános fejlesztési követelmények figyelembevételével jár el.

  1. § (1) A miniszter az építésgazdaságért való felelőssége keretében ellátja az építőipar és az építőanyag-ipar ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat.

(2) A miniszter az építésgazdaságért való felelőssége keretében a) összehangolja – a sajátos építményfajták és a műemlékek tekintetében is – az építésüggyel kapcsolatos feladatellátást, b) ellátja – az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter közreműködésével – az építésüggyel összefüggő oktatási, továbbképzési és tanügyigazgatási feladatokat, továbbá közreműködik a nemzeti szabványok kidolgozásában.

  1. § A miniszter az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért való felelőssége keretében a) előkészíti az  építésügyre, az  építészeti-műszaki tevékenységgel összefüggő szakmai kamarákra és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építési beruházásokra vonatkozó jogszabályokat, b) irányítja az  építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, valamint e  vonatkozásban az  állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal tevékenységét, c) gyakorolja az  Országos Építésügyi Nyilvántartással, valamint az  Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtal összefüggésben, jogszabályban a miniszternek címzett feladat- és hatásköröket.
  2. § A miniszter a településfejlesztésért és településrendezésért való felelőssége keretében előkészíti a) a településfejlesztésre, a településrendezésre és azokkal kapcsolatos információs rendszerre, b) a településtervezésre, c) az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire, d) a hátrányos helyzetű településekre, e) az egységes elektronikus közműnyilvántartásra vonatkozó jogszabályokat.
  3. § A miniszter a településkép védelméért való felelőssége körében a) előkészíti a településkép védelmével összefüggő törvényi és kormányrendeleti szabályozást, b) közreműködik a  Kormány feladatkörébe tartozó, országos jelentőségű településképi követelmények elősegítését szolgáló eszközök kidolgozásában, c) szakmai segítséget nyújt az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök megalkotásához, d) figyelemmel kíséri a  közterületen és a  közterületről látható magánterületen elhelyezett reklámok általános településképi hatásait, szükség szerint előterjesztést készít e szabályozás módosítására.
  4. § (1) A miniszter a területrendezésért való felelőssége keretében előkészíti a területrendezésre és az ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat. (2) A miniszter a területrendezésért való felelőssége keretében e vonatkozásban irányítja az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal területrendezési tevékenységét.
  5. § (1) A miniszter a kulturális örökség védelméért való felelőssége keretében előkészíti a kulturális örökség, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmére, valamint a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a kulturális örökség védelméért való felelőssége keretében a) meghatározza a  kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait és követelményrendszerét, b) gondoskodik a  feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről, nyilvántartásáról és az  ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról, valamint a  régészeti örökség számbavételéről, nyilvántartásáról, védendő területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről, c) a  kultúráért felelős miniszterrel és a  természetvédelemért felelős miniszterrel együttműködve ellátja a világörökséggel kapcsolatos állami feladatokat, d) közreműködik az  örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában és a  műemlékekkel összefüggő sajátos építési termékek beépítési feltételeinek meghatározásában, e) ellátja a központi építészeti tervtanács műemléki tanácsadó testület működtetésével kapcsolatos feladatokat.

Befejeződött a jáki templom helyreállítása

Befejeződött a jáki templom helyreállítása

Befejeződtek a jáki Szent György-templom külső és belső helyreállításának, restaurálásának több évig tartó munkálatai, a következő lépés a már kész kivitelezési tervekkel rendelkező látogatóközpont megépítése lehet – mondta el április 12-én Sarkadi Márton építész, a...

Az űrtechnológia fontos sarokköve a világgazdaságnak

Az űrtechnológia fontos sarokköve a világgazdaságnak

Az űrtechnológia fontos sarokköve annak, hogy a világgazdaság üzemelni és fejlődni tudjon – mondta Ferencz Orsolya az eddigi legnagyobb magyar repülő űreszköz, a Thermal Guard Assembly (TGA) április 12-i bemutatóján Miskolcon.    A Külgazdasági és...