Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) elődjét, a Mathematikai és Physikai Társulatot 1891-ben Eötvös Loránd fizikus alapította, hogy hazánk matematikusait és fizikusait összefogja. A második világháború után e szervezetből a matematikusok kiváltak, és megalakították a Bolyai János Matematikai Társulatot. Az ELFT közvetlen jogutódként ma is összefogja a fizikát hazánkban művelő kutatókat és fizikatanárokat, s felvállalta a tehetséggondozás jelentős feladatát is. E céloknak megfelelőlen, az ELFT gondozásában jelent meg a Hazalátogatott Wigner Jenő című mű. „Ezt a könyvet 42 szerző írta. Olyan oktatók, kutatók, tudós professzorok, nukleáris szakemberek, intézményvezetők, akik Wigner Jenő (aki elsőként ötvözte a magfizikát a technikával az atomenergia-termelés érdekében) hazalátogatása során találkoztak vele, fogadták őt, szervezték programjait, és az archív dokumentumok alapján beszámoltak a találkozás élményeiről” – olvasható az előszóban.

Wigner Jenő Nobel-díjas fizikussal 1976-ban találkozhattak először itthon a tudományos közéletünk képviselői. Budapesten tartott előadást az elméleti fizika, a kvantummechanika és az atomenergia-felhasználás világhírű szakembere. Tudásával, szerénységével mindenkit lenyűgözött, és egyúttal fel is lelkesített. Ezt követően még 1983-ban és 1987-ben látogatott haza. A 2017-ben rendezett, kétnapos „Wigner 115” konferencián azok emlékeztek vissza e látogatásokra és Wigner személyére, akik korábbi útjait szervezték, itthon kísérték, találkoztak vele, és akikkel beszélgetett. E kötetben a szerkesztők összegyűjtötték a konferencián elhangzott előadások, emlékezések anyagát is. A hazai nukleáris szakma e nívós művel tiszteleg a világ első reaktormérnöke emléke előtt, aki méltó példaképe lehet korunk ifjú kutatóinak és mérnökeinek. Bővebb infót az ELFT titkársága nyújt.