Manapság a társadalmi és gazdasági viszonyok gyorsan változnak, így a vezetőknek rendelkezniük kell a kiváló vezetői teljesítmény alapját jelentő építőelemekkel. Sok ezer szervezetet és három kormányt átfogó kutatásuk alapján Ali Qassim Jawad, az Ománi Szultanátus magas rangú tanácsadója és Andrew Kakabadse, a Henley Business School és a Cranfield School of Management professzora beazonosították a kiemelkedő teljesítményű vezetők öt legfontosabb készségét. Lévay Paula fordításában, a Pallas Athéné Kiadó gondozásában magyar nyelven is elérhető a Leadership Intelligence című könyv.

A kognitív intelligencia (IQ) a vezető képessége a tudás megszerzésére, az érzelmi intelligencia (EQ) a vezető azon képessége, amellyel megérti és kezeli mind a saját, mind mások érzelmeit. A politikai intelligencia (PQ) a vezető azon képessége, amelynek segítségével a különböző érdekelt felek cselekvési tervei között megtalálja az utat és előrehalad, miközben biztosítja az érintett szereplők bevonását. A rezilienciahányados (RQ) azt mutatja meg, hogy a folyamatos nyomás és nehézségek közepette a vezető mennyire képes a kiemelkedő teljesítményre. Mindezeket a morális intelligencia (MQ) foglalja keretbe, amelynek segítségével a vezető képes meghatározni az egyének, a csapatok és a szervezet morális határait. Éppúgy, ahogy a DNS-t alkotó nukleinsavak képezik azt az anyagot, amely az emberi élet kereteként működik, ezek a készségek, vagyis az 5Q elemei is összekapcsolódnak és áthatják a vezetés minden aspektusát. E mű nem csupán beazonosítja a kiváló vezetői készségeket, hanem felhívja a figyelmet arra is, hogy ezek tanulhatók és fejleszthetők. Az 5Q kézzelfogható segítséget nyújt a problémák gyors felismeréséhez, a komplikált döntések meghozatalához, vagy a különböző érdekek, értékek összehangolásához.