Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. tájékoztatót tett közzé az építőipari ágazati szereplők számára korszerű, innovatív megoldásaik, termékeik, rendszereik bemutatására egy erre alkalmas mintaház tervezésével és megépítésével.
 

 

Az ÉPÍTŐ-6-MHÁZ-2021 kódszámú támogatási program keretén belül a rendelkezésre álló forrás keretösszege 720.000.000 Ft. Támogatási kérelmenként legfeljebb 100 millió forint összegű támogatás nyújtható. A támogatási program keretében az alábbi szervezetek jogosultak támogatási kérelmet benyújtani:

Egyedi támogatási kérelmet valamennyi, az építési ágazatban jelenlévő cég, szervezet, egyesület, felsőoktatási intézmény benyújthat az alábbiak szerint:

a) Családi házakban is felhasználható termékek gyártói, olyan tervezők, kivitelezők, forgalmazók, ingatlanfejlesztők, akik profiljában a családi házak is szerepelnek;

b) Mérnökképzéssel is foglalkozó főiskolák, egyetemek;

c) Szakmai szervezetek, egyesületek;

és az a), b) és c) pontokban felsorolt szervezetek konzorciuma.

Amennyiben
a) Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek,

b) legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek,

c) vállalják, hogy a beruházással létrehozott építményt a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább hét évig fenntartják,

d) átlátható szervezetnek minősülnek (megfelelnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak),

e) szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adatbázisába.

A tájékoztató megjelenésének napjától a rendelkezésre álló forrás másfélszeres kimerüléséig lehetséges benyújtani, de legkésőbb 2021. november 15-ig. A teljeskörű tájékoztató, valamint a benyújtáshoz szükséges mellékletek és nyilatkozat-minták letölthetők: https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/F279JG.html

A teljes támogatási kérelem dokumentációja kizárólag magyar nyelven, 1 eredeti példányban, postai úton papíralapon aláírással hitelesítve, és elektronikus adathordozóra mentve (pl. CD) nyújtható be az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. címére, 2001 Szentendre, Pf: 180.

A támogatás igénylésének részletes feltételeit a tájékoztató tartalmazza, mely letölthető fájlok között. A támogatási kérelemmel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a támogató ügyfélszolgálatán érhető el. E-mail: epito6@emi.hu Telefon: +36 30 119 1866, főmenüben a 4-es gomb.