A NIF Zrt. április 23-án az európai közbeszerzési értesítőben tette közzé az új átkelő előkészítésére vonatkozó ajánlatkérési felhívását.  
 

 

A kiírás szerint a tervezőknek az alábbi főbb műszaki paraméterek mentén kell majd dolgozniuk:

Váci új Duna-híd előkészítésére döntéselőkészítő tanulmány, tanulmányterv, valamint környezeti hatástanulmány elkészítése és a környezetvédelmi engedélyeztetésre történő benyújtása a 11. sz. főút és az M2 sződligeti csomópont közötti szakasz elsődleges vizsgálatával, illetve a Tahi-híd kapcsolatára épülően, de az összes számba jöhető, más átvezetési pontok vizsgálatára is kiterjedően mindkét ágon, a hajózhatósági-, árvíz- és vízbázis védelmi követelmények figyelembe vételével. A főágon várhatóan – az átkelés helyétől függően – minimálisan 600 méter szerkezeti hosszúságú és a hajózási paramétereknek megfelelő, minimálisan 120-180 méteres hídnyilásokkal épített hídszerkezet előkészítése szükséges.

Vizsgálandó a Tahi kisági kapcsolat a 11 sz. főútig. Mindkét Dunaágon legalább 2-2 átvezetési ponton végzendő geotechnikai fúrásokkal is meg kell alapozni az átkelési hely megválasztását. Hidanként legalább három különböző hídszerkezet vizsgálata alapján kell javaslatot tenni, ezeket a kapcsolódó úthálózati nyomvonallal együtt, látványterveken – a kiválasztásra kerülőt animációval is be kell mutatni.

A vizsgálatokat környezetvédelmi- és forgalmi szempontokból minden esetben egymással kölcsönhatásban együttesen kell elvégezni.

A szakasz tervezett hossza kb. 16 km új, egybefüggő út, szükséges körforgalom/útcsatlakozás kialakításának vizsgálatával, alternatívák feltárásával a Szentendrei-Dunaág keresztezésére is, az optimális forgalmi hálózati szerep és az érzékeny környezeti körülmények és a kerékpárúti hálózatba kötés szem előtt tartásával. A tervezőnek közúti biztonsági hatásvizsgálatot is készítenie kell.