26° C
Ma 2024. június 15., szombat, Jolán és Vid napja van.
26° C
Ma 2024. június 15., szombat, Jolán és Vid napja van.
Scharle Péter Kultúrmérnöki Díj

Scharle Péter Kultúrmérnöki Díj

A Magyar Mérnöki Kamara, a Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara, a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság és a Széchenyi István Egyetem (Győr) díjat alapítottak dr. Scharle Péter tiszteletére. Dr. Scharle Péter (1940-2022) okl. mérnök, okl. mérnök-matematikus...

Megalakult a Zéró Karbon Központ

ápr 22, 2021 | egyetemes

Az új, multidiszciplináris tudásközpont célja Magyarország törvényben rögzített, 2050-re kitűzött klímasemlegességi célkitűzéseinek támogatása – adta hírül április 22-én a bme.hu. A központ vezetője Kaderják Péter, korábbi energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár.

 

Zéró Karbon Központ (ZKK) néven új szervezeti egység alakult a BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központban. A ZKK célja, hogy a különböző tudományterületek együttműködését ösztönző tudásközpontként hozzájáruljon Magyarország törvényben rögzített, 2050-es klímasemlegességi célkitűzésének eléréséhez.

A központ széleskörű együttműködésre törekszik a Műegyetem kutatóival és hallgatóival, akik a folyamatban főszerepet játszó technológiai újítások kifejlesztésében aktív szerepet töltenek be. A ZKK azonban a „zöld átmenet” műszaki kérdésein túl azok gazdasági, társadalmi és szabályozási szempontjaival egyaránt foglalkozni kíván. Célja ezzel annak előmozdítása, hogy Magyarország a hazai innovációs és tudásbázisra építve, a nemzetközi együttműködés lehetőségeit kihasználva, a tágabb értelemben vett gazdasági és társadalmi fejlesztési célokat támogatva, a jövő kulcstechnológiáit és piacszervezési megoldásait a lehető leghamarabb a gyakorlatban is alkalmazhassa.

A konkrét feladatokat tekintve a központ szerepet kíván vállalni a már ma is a jövő zöld gazdaságának kulcsterületeiként azonosítható hidrogén- és akkumulátor-ipar fejlesztésében. A hidrogén- és az akkumulátor-technológiák egyaránt nélkülözhetetlenek lesznek a hazai villamosenergia-termelés zöldítéséhez, hiszen az energia tárolhatóságát biztosítva hozzájárulnak a tiszta (megújuló, nukleáris) forrásból származó termelés egyre nagyobb mértékű integrációjához. Mindkét terület jelentősége messze túlmutat azonban a villamosenergia-szektoron, hiszen egyrészről jelentősen hozzájárulhatnak a közlekedés karbonlábnyomának csökkentéséhez, másrészről a hidrogén-technológiák elsősorban az ipari alkalmazások lehetősége, az akkumulátor-ipar pedig a magyar gazdaságban igen jelentős súlyt képviselő autógyártás várható átalakulása miatt érdemel különös figyelmet. A központ az ágazati értékláncok valamennyi szereplőjét megszólítva igyekszik majd hozzájárulni a stratégiai célok eléréséhez.

A hidrogén közlekedési célú felhasználásának támogatásán túlmenően a ZKK egy „Zöld Kamion” program kidolgozását is tervezi, amely a közúti árufuvarozás zöldítése kapcsán fogalmaz majd meg javaslatokat. A hidrogén földgázhálózati bekeverését pedig annak a kérdésnek a vizsgálata egészíti majd ki, hogy miként váltható ki a lehető legnagyobb mennyiségű földgáz biogázzal. Az áramszektor zöldítése kapcsán a ZKK segítséget kíván nyújtani a decentralizált, megújuló forrásból származó, termelésen alapuló új piacszervezési formák elterjedéséhez. Konkrét cél az energiaközösségek és az aggregáció legjobb gyakorlatai kialakításának, valamint a villamosenergia-hálózatok rugalmasságát és a fogyasztók aktív piaci részvételét lehetővé tevő innovatív, pl. digitalizációs megoldások térnyerésének elősegítése. Az idén bevezetett energiahatékonysági kötelezettségi-rendszer eredményes működéséhez pedig egy, a másodlagos piac keretrendszerének kialakítására vonatkozó javaslat kidolgozásával igyekszik hozzájárulni.

Annak biztosítására, hogy Magyarország ne csak a tiszta technológiák alkalmazásában járjon élen, de a „zöld átmenet” a hazai gazdasági fejlődésre is a lehető legnagyobb pozitív hatást gyakorolja, a központ zöld háttéripar fejlesztési koncepciót dolgoz ki. A zéró karbon kibocsátású gazdaságra történő átmenetre vonatkozó alapismeretek átadását pedig egy felsőoktatási alapképzésben résztvevő hallgatókat megcélzó tananyag kifejlesztésével támogatja.

A központ indulásához, melynek vezetője Kaderják Péter, korábbi energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) nyújtott támogatást.

 

Forrás: bme.hu

 

Scharle Péter Kultúrmérnöki Díj

Scharle Péter Kultúrmérnöki Díj

A Magyar Mérnöki Kamara, a Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara, a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság és a Széchenyi István Egyetem (Győr) díjat alapítottak dr. Scharle Péter tiszteletére. Dr. Scharle Péter (1940-2022) okl. mérnök, okl. mérnök-matematikus...