Dr. Déry Attila Ybl-díjas építészmérnök, egyetemi magántanár (attiladery.hu) több évtizede foglalkozik a régi szerkezetekkel, ebben a témában számos publikációt és könyvet jelentetett meg. Az Öt könyv a régi építészetről – Gyakorlati műemlékvédelem 1–5. kötet a TERC Kft. gondozásában jelent meg 2020 végén, és az előző évtized tapasztalatai, a mérnökkollégák észrevételei alapján részben átírt, az első kiadás erősen bővített változata.

Ami megváltozott: általános útmutató a gyakorlati munkához és irodalomjegyzék a bevezetőben; irodalomjegyzék a főfejezetek végén; a falazóanyagok, burkolatok, vasgerendás és vasbeton födémek, valamint épületgépészet újraírt és bővített fejezete; módosított és bővített boltozatok, faszerkezetek és festések fejezet; útmutatók és javaslatok a főfejezetek végén. Az ötkötetes mű felöleli az alapozási módokat, a különböző falazóanyagokat, a leggyakrabban használatos kötő- és adalék anyagokat. Az egyes szerkezeti elemeket külön-külön könyvben tárgyalja: falak, boltozatok, lépcsők; faanyagú födémek, tetők; fémszerkezetek. A festékeknek, burkolatoknak és gépészetnek szintén egy kötetet szentel. Az egyes kötetek címe: 1. Az építés anyagai; 2. Kőműves épületszerkezetek; 3. Faszerkezetek; 4. Fémszerkezetek; 5. Festések, burkolatok, üvegek, szigetelések, gépészet.

E kiadványsorozat a régi építészetről alapvetően azokat a régi szerkezeteket, anyagokat és építési eljárásokat foglalja össze, amelyek a korábbi évszázadokban használatosak voltak. Ezekről manapság nem tudunk eleget, azonban sokszor szükség van ilyen ismeretekre egy-egy régi épület felújításakor, így az öt kötet a tervezőknek, kivitelezőknek, építtetőknek, avagy a régi korokkal foglalkozó művészettörténészeknek is hasznos kézikönyv.