17° C
Ma 2024. május 18., szombat, Erik és Alexandra napja van.
17° C
Ma 2024. május 18., szombat, Erik és Alexandra napja van.
Varga Mihály: intenzív fejlődés szakaszába lép a gazdaság

Varga Mihály: intenzív fejlődés szakaszába lép a gazdaság

Az extenzív korszakot lezárva a magyar gazdaság egyre inkább átkerül az intenzív fejlődés szakaszába, amikor jelentősen nő a hozzáadott érték – mondta a pénzügyminiszter Kaposváron, ahol támogatásáról biztosította a városban tervezett okosipari beruházást.  ...

Emberarcú közgazdaságtan

A gazdaságot a klasszikus közgazdaságtan megszületése óta egy automatizmusok mentén működő gépezethez hasonlítják. A piacpártiak szerint automatikusan a közjót szolgálja, de a kritikusok szerint a kapitalista rendszert az önérdek és a kapzsiság működteti. Azonban...

Nyilvánosak a 2020. decemberi energiastatisztikai adatok

márc 10, 2021 | piac

Megújult formában adja közre havi energiastatisztikai adatait a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A hivatalos adatok továbbra is megtalálhatók a MEKH szokásos publikációs felületein, de azok értelmezését, áttekintését már egy összefoglaló jelentés is segíti.

 

2020 decemberében az országos primer energiatermelés 43,19 PJ volt, ami 3 PJ-lal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.

A szén és széntermékek termelése 0,35 PJ-lal, a kőolaj és kőolajtermékek termelése 0,21 PJ-lal emelkedett, míg a földgáz termelése 0,39 PJ-lal, az elsődleges megújuló energiaforrások termelése 1,51 PJ-lal, a nukleáris energiatermelés 1,44 PJ-lal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Az országos primer felhasználás 113,25 PJ volt, ami 4,78 PJ-lal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. A primer felhasználáson belül a szén és széntermékek felhasználása kis mértékben, 0,01 PJ-lal csökkent, a kőolaj és kőolajtermékek felhasználása 2,77 PJ-lal, a földgáz felhasználása 0,37 PJ-lal, a megújuló energiaforrások pedig 0,74 PJ-lal csökkentek, míg a villamos energia külkereskedelem 0,87 PJ-lal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A földgáz belföldi felhasználása 47,305 PJ volt, amely közel hasonló szintű, egy százalékkal alacsonyabb, mint a megelőző év azonos hónapjában.

  1. decemberben a hazai villamosenergia-felhasználás 4160 GWh volt, amely 3,7 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képet. 2020 decemberében a 2941 GWh bruttó villamosenergia-termelés 47 százaléka volt nukleáris eredetű, 29 százalékát biztosította földgáz, 12 százaléka szén- és széntermékek és 11 százaléka volt megújuló.

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia felét a biomassza, 15 százalékát a nap, 16 százalékát pedig a szél biztosította. A megelőző év azonos időszakához képest a biomassza, a nap és a kommunális hulladék forrásból termelt villamos energia mennyisége emelkedett, míg a szél és a víz csökkent, a biogáz és a geotermikus forrásokból származó villamos energia mennyisége nem változott.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal havi rendszerességgel publikál adatokat a hazai szén- és kőolajtermékekről, valamint a villamos energia- és földgázellátásról. Az energiatermelésre, készletekre, ellátásra vonatkozó adatok a havi gyakoriságú adatgyűjtések esetében a tárgyhónapot követő 65-ödik, a primer mérleg esetében a 70-ik napon érhetők el.  A MEKH a hivatalos statisztikai adatokat az Eurostathoz igazodva az előre meghatározott és kihirdetett tájékoztatási terv és publikációs naptár alapján teszi közzé honlapján.

 

Az energiastatisztikai adatok elérhetők a hivatal honlapján:

http://www.mekh.hu/energiastatisztika-riport

http://www.mekh.hu/havi-adatok

Az adatok megértését infografika is segíti, amelyek a hivatal honlapján elérhetőek:

http://www.mekh.hu/energiastatisztikai-adatok

 

Varga Mihály: intenzív fejlődés szakaszába lép a gazdaság

Varga Mihály: intenzív fejlődés szakaszába lép a gazdaság

Az extenzív korszakot lezárva a magyar gazdaság egyre inkább átkerül az intenzív fejlődés szakaszába, amikor jelentősen nő a hozzáadott érték – mondta a pénzügyminiszter Kaposváron, ahol támogatásáról biztosította a városban tervezett okosipari beruházást.  ...

Emberarcú közgazdaságtan

A gazdaságot a klasszikus közgazdaságtan megszületése óta egy automatizmusok mentén működő gépezethez hasonlítják. A piacpártiak szerint automatikusan a közjót szolgálja, de a kritikusok szerint a kapitalista rendszert az önérdek és a kapzsiság működteti. Azonban...