Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent Biztonságra tervezés és biztonságigazolás formális módszerei című szakkönyv a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara autonóm járműirányítási mérnök mesterszak képzéséhez készült, kiegészítő tananyagként. Az autonóm járművek a jövőben olyan mértékben alakítják át a közlekedéssel kapcsolatos társadalmi elvárásokat, és ezzel összefüggésben a biztonságos működésükről olyan elvárások fogalmazódnak meg, hogy a könyvben ismertetett biztonságigazolási módszerek egyre jobban integrálódni fognak a járműmérnöki gyakorlatba.

A könyv szerzői a témakör elismert szakemberei: Bartha Tamás egyetemi docens (BME Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék), a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének (SzTAKI) tudományos főmunkatársa, és Majzik István egyetemi docens, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék helyettes vezetője. Kutatási területük a formális verifikáció, modellezés, biztonságkritikus rendszerek tesztelési és diagnosztikai eljárásai, valamint a számítógépes rendszerek szolgáltatásbiztonsága, szoftververifikáció és -validáció.

Képzési jegyzetük a formális módszerek mérnöki alkalmazása területén megalapozó tankönyvnek tekinthető: bevezet a legfontosabb formális leírási módok használatába, segít a rendszerek modellezésének megértésében, elsajátításában, és bemutatja a modellellenőrzés legfontosabb módszereit. Online elérhetőség: mersz.hu/