17° C
Ma 2023. szeptember 24., vasárnap, Gellért és Mercédesz napja van.
17° C
Ma 2023. szeptember 24., vasárnap, Gellért és Mercédesz napja van.
Ember kontra AI az irodában

Ember kontra AI az irodában

A mesterséges intelligencia hamarosan megérkezik az irodájába – és ha a Microsoft Teams-t vagy a Google Workspace-t alkalmazza, talán már ott is van! Ennek hátterében az OpenAI, a Microsoft és a Google hármas bejelentése áll. Mindegyikük „vállalati szintű"...

Roszatom: minden akadály elhárult a Paks II.  beruházás elől

Roszatom: minden akadály elhárult a Paks II. beruházás elől

Minden akadály elhárult a Paks II. beruházás megvalósítása elől az elmúlt évek előkészítése, engedélyeztetése révén, és minden feltétel adott ahhoz, hogy az építkezés megfelelő ütemben haladjon – hangsúlyozta Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója szeptember...

Megjelentek az első magyar nyelvű BIM szabványok

márc 1, 2021 | praxis

Az MSZT Építményinformációs Modellezés (BIM) szabványosító bizottság elkészítette az egész építésgazdasági szektor BIM gerincű modernizációjához szükséges legfontosabb MSZ EN ISO 19650 szabványsorozat két legfontosabb részének magyar nyelvű változatát, melyek március 1-től elérhetőek. Használatukkal egy értéklánc szemléletű, körkörös gazdasági filozófiájú, hatékonyabb és környezetbarátabb pályára állhat a magyar építésgazdaság.

 

Az utóbbi évtizedben az építésgazdaság az egész világon modernizációs kényszerpályára került és ez alól hazánk sem kivétel. A szektor általános jellemzői: alacsony hatékonyság, energiapazarlás, magas károsanyag kibocsátás (CO2, hulladék), átláthatatlanság és kiszámíthatatlanság, minőségi és határidő problémák, költség túllépések. Egységesnek tekinthető a szakma véleménye abban is, hogy az építésgazdaság átfogó modernizációja digitalizáció révén lehetséges, ennek a teljes életcikluson átfutó digitális gerince pedig a BIM. A sikeres megvalósítás cég feletti szinteken, úgymint projekt, szektor, nemzetgazdasági vagy nemzetközi szinten csak BIM szabványokkal lehetséges. Ez az oka az utóbbi évek világszintű BIM szabványosítási lázának.

A magyar MSZT BIM szabványosítási bizottsága öt éve kezdte az együttműködést Európa 34 (ez több mint az EU-27) és a világ számos más országának szakembereivel, hogy létrehozzák a szakma digitális átalakulásának alapját képező, világ és európai szintű BIM szabványokat. Itthon ezen angol nyelvű szabványokból eddig már 14 szabványt hirdettek ki, és legalább még ennyi áll kidolgozás alatt. A hazai bizottság azért indította el a legfontosabb szemléletformáló angol nyelvű szabványok magyar nyelvű változatának elkészítését, mert e nélkül nehézkes a BIM hazai térhódítása. A magyar nyelvűség okán többek között már hivatkozni lehet a szabványokra a közbeszerzési eljárásokban, illetve az ez alapján kötött szerződésekben is.

A nemzetközi BIM szabványosítási folyamatban való hazai aktív részvétel egyik fontos hozadéka, hogy az abban résztvevő magyar intézményi és piaci szereplők mélyebb háttértudásra és előrelátásra tettek szert.

„Egy hasonlattal élve, az építésgazdasággal a BIM szabványok azt tudják tenni, mint az üveglapon lévő vasreszelékkel az üveg alá rakott mágnes. Magasról nézve egy jól áttekinthető rendbe szervezi az építésgazdasági szereplőket, közelről szemlélve pedig a résztvevő megannyi cég „mini iránytűit” a közös célnak megfelelő irányba rendezi.

A BIM szabványok által megvalósított összerendezés és irányítás az értéklánc szemléletet és a körkörös gazdaság filozófiáját követi az első gondolattól kezdve. A célja, hogy a töredezett értékláncot egy együttműködésen nyugvó korszerű digitális BIM alapú információmendzsment folyamatként kezelje már a kezdetektől a teljes életcikluson át” – mondta Csaba Zsolt az MSZT BIM szabványosítási bizottságának elnöke.

„Bizottságunk a ma kihirdetett magyar nyelvű BIM szabványokkal letette az asztalra a hazai építésgazdaság modernizálásának egyik elengedhetetlenül szükséges puzzlejét, a mindennapi gyakorlatban való alkalmazás most már a szakmára és a kormányzatra vár. Bizottságunk ehhez továbbra is minden segítséget igyekszik megadni beleértve a puha tudásátadási formákat is. Többször megfogalmazott javaslatom szerint szükség van egy, a szakmával átbeszélt nyilvános, előre ismerhető lépcsőzetes, követelményeket és támogatásokat párosító hazai BIM útitervre.” – tette hozzá Csaba Zsolt.

Az elmúlt évek komoly kihívás elé állították a bizottságot, különösen a feladat nagysága és az ehhez képest nemzetközi összehasonlításban kirívóan szűkös anyagi erőforrások. Emiatt Csaba Zsolt elnök megköszönte a bizottság tagjainak munkáját, akik pro bono vállalták a feladatot, illetve az őket delegáló szervezetek és cégek, valamint a független eseti szakértők támogatását. Köszönet illeti az MSZT munkatársait is a folyamat segítéséért. A magyar BIM szabványosítási munkavégzés feltételeit számos cég és szervezet támogatta anyagilag, amelyre számítanak a folytatásban is, de remélik, hogy az eredmények és a nemzetgazdasági szempontok miatt a jövőben a kormányzat is csatlakozik a támogatókhoz.

Az MSZ EN ISO 19650 szabványsorozat a teljes épített környezettel foglalkozó szektor alapvető folyamatainak fogalmait és alapelveit határozza meg a létesítmények teljes életciklusa alatti információ menedzselésének és létrehozásának támogatása érdekében, építményinformációs modellezés (BIM) alkalmazása esetén. Most a sorozat első és második részének magyar nyelvű változata jelent meg, az első rész szól a fogalmakról és alapelvekről, míg a második rész a létesítmények megvalósítási fázisával foglalkozik.

 

A szabványok elérhetősége:

MSZ EN ISO 19650-1

MSZ EN ISO 19650-2

 

 

Ember kontra AI az irodában

Ember kontra AI az irodában

A mesterséges intelligencia hamarosan megérkezik az irodájába – és ha a Microsoft Teams-t vagy a Google Workspace-t alkalmazza, talán már ott is van! Ennek hátterében az OpenAI, a Microsoft és a Google hármas bejelentése áll. Mindegyikük „vállalati szintű"...

Roszatom: minden akadály elhárult a Paks II.  beruházás elől

Roszatom: minden akadály elhárult a Paks II. beruházás elől

Minden akadály elhárult a Paks II. beruházás megvalósítása elől az elmúlt évek előkészítése, engedélyeztetése révén, és minden feltétel adott ahhoz, hogy az építkezés megfelelő ütemben haladjon – hangsúlyozta Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója szeptember...