9° C
Ma 2024. március 04., hétfő, Kázmér napja van.
9° C
Ma 2024. március 04., hétfő, Kázmér napja van.
Elkészült Miskolc beruházási térképe

Elkészült Miskolc beruházási térképe

Elkészült Miskolc beruházási térképe, a www.mimap.hu, amellyel a városlakók pontosabb képet kaphatnak arról, hogy a városban milyen megvalósult, folyamatban lévő és tervezett beruházások vannak.   A miskolci polgármesteri hivatal azt közölte március 2-án, hogy az...

Bővülő kamarai együttműködés az egyetemekkel

jan 27, 2021 | egyetemes

Megújul a Magyar Mérnöki Kamara együttműködése az egyetemekkel. A kapcsolatok szorosabbra fűzése a képzési célok és képesítési követelmények meghatározására, valamint a kamara új FEANI-tagságából eredő lehetőségek közös kihasználására terjed ki.

 

A kamara tagjainak gyakorlati tapasztalata a legjobb alap annak megítélésére, hogy merre haladjon a műszaki felsőoktatás, mely területeken érzékelhető hiány a képzettek számában vagy a képzés összetételében, esetleg színvonalában, hogyan teremthető és őrizhető meg a maradéktalan összhang a képzési kimenet és a kamarai szakmagyakorlás követelményei között.

Erre a nyilvánvaló körülményre alapított a törvényalkotó is, amikor a kamarai törvényben a köztestület feladatává tette a felsőfokú képzésre vonatkozó véleményezés jogát. E feladat egyúttal felhatalmazás is a véleményalkotásra, ugyanakkor kötelesség is, hiszen a kamara mérnökökért viselt felelőssége megkerülhetetlenül kiterjed a tevékenységüket megalapozó képzésre is. Magától értetődőnek tekintjük, hogy ez a felelősség közös azokkal a felsőoktatási intézményekkel, amelyek a jövő mérnökeit készítik fel, ezért alapvető érdekük is, hogy a kamara véleményét megismerjék.

A véleményezés azonban egy magalapozott előkészítésnek nem a kezdete, hanem a jogszabály megalkotójának döntése előtti utolsó mozzanat kell legyen. A megalapozott előkészítés feltétele, hogy a kamara szakmai tagozatai olyan együttműködést alakítsanak ki az egyetemekkel, amelyekben magától értetődő, hogy bármikor javaslatokkal állhatnak elő és még a képzéssel kapcsolatos elképzelések kezdeti szakaszában, műhelymunka keretében megadhatják véleményüket, javaslataikat. Így van lehetőség arra, hogy ezek a javaslatok szervesen beépüljenek a képzés rendjébe és a kamara – ilyen esetben minden bizonnyal támogató – véleménye így inkább lehet a pecsét a hatékony együttműködés eredményén.

Ahhoz, hogy a folyamatos együttműködés és a véleményezés keretei egyértelműen biztosítottak legyenek, a kamara több egyetemmel köt együttműködési megállapodást. Folyamatban van a megállapodások aláírása a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel, a Pécsi Tudományegyetemmel, és a Szent István Egyetemmel, továbbá előkészületben van a debreceni, a szegedi és a miskolci egyetemmel. Fontos együttműködési alap a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel aláírt megállapodás is, amelynek gyakorlati vonatkozásai egyelőre elsősorban a Villamosmérnöki és Informatikai Karra terjednek ki. Ebbe a sorba tartozik, de bővebb munkát alapoz meg az Óbudai Egyetemmel kötött megállapodás, amely – a fentieken túl – kiterjed a képzésekben való közös együttműködésre, biztosítja az egyetemen, illetve a kamarában folyó képzésekben való kölcsönös közreműködés kereteit is.

A Budapesti Műszaki Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kara, a Miskolc Egyetem és Szent István Egyetem javasolta, hogy a kamara legyen tagja a FEANI-nak, a Nemzeti Mérnökszervezetek Európai Szövetsége nyilvántartásában szereplő intézmény által kiadott diploma ugyanis lehetővé teszi az „Európai Mérnök” cím megszerzését.

A hazai egyetemek számára fontos, hogy képzésüket egy európai nagy szervezet is regisztrálja. Ez Európán belül is, de különösen azon kívül erősíti szakmai és intézményi tekintélyüket, keresettségüket. A kamarai tagság kapocs a FEANI felé az egyetemek számára, hozzáférhetővé teszi számukra az említett előnyöket.

A kamara FEANI tagságának támogatására a kamara több egyetemmel előkészítette és egyeztette a megállapodástervezetet. E megállapodások közül kettő – a Debreceni Tudományegyetemmel és a Pécsi Tudományegyetemmel – aláírás előtt áll, a közeljövőben több más egyetemmel, köztük a BME-vel is befejeződhet a megállapodás előkészítése.

A kamara és a műszaki felsőoktatási intézmények bővülő együttműködésének haszonélvezői elsősorban a már gyakorló és a leendő mérnökök lesznek. Minél gördülékenyebb lesz az együttműködés, annál inkább megfelelhet a mérnökképzés a gyakorlati piaci igényeknek és annál inkább segítheti a gazdaság szereplőit, az egész nemzetgazdaság sikerességét.

 

Elkészült Miskolc beruházási térképe

Elkészült Miskolc beruházási térképe

Elkészült Miskolc beruházási térképe, a www.mimap.hu, amellyel a városlakók pontosabb képet kaphatnak arról, hogy a városban milyen megvalósult, folyamatban lévő és tervezett beruházások vannak.   A miskolci polgármesteri hivatal azt közölte március 2-án, hogy az...