12° C
Ma 2024. május 18., szombat, Erik és Alexandra napja van.
12° C
Ma 2024. május 18., szombat, Erik és Alexandra napja van.
Varga Mihály: intenzív fejlődés szakaszába lép a gazdaság

Varga Mihály: intenzív fejlődés szakaszába lép a gazdaság

Az extenzív korszakot lezárva a magyar gazdaság egyre inkább átkerül az intenzív fejlődés szakaszába, amikor jelentősen nő a hozzáadott érték – mondta a pénzügyminiszter Kaposváron, ahol támogatásáról biztosította a városban tervezett okosipari beruházást.  ...

Emberarcú közgazdaságtan

A gazdaságot a klasszikus közgazdaságtan megszületése óta egy automatizmusok mentén működő gépezethez hasonlítják. A piacpártiak szerint automatikusan a közjót szolgálja, de a kritikusok szerint a kapitalista rendszert az önérdek és a kapzsiság működteti. Azonban...

A nyolcas fejlesztése

jan 27, 2021 | országjáró

Magyarország kelet-nyugati közlekedési folyosói közül a 8. sz. főközlekedési útvonal az egyik legkiemelkedőbb. Székesfehérvárt, Veszprémet és Körmendet köti össze az országhatárral, keresztezve számos észak-déli irányú főutat. Forgalomlebonyolítása miatt számos helyen fejlesztésre szorul. A projekt beruházója a NIF Zrt.

 

Megvalósítás alatt lévő szakasz

8. sz. főút Litéri és Füredi csomópontja között, 7,5 km hosszon, a jelentős baleseti kockázatot hordozó csomópontok különszintű csomópontokká fejlesztésére, átépítésére kerül sor. Ezen fejlesztési koncepció keretében valósul meg most az új Budapesti, Almádi és Füredi csomópont.

A NIF Zrt. megbízásából, a STRABAG Építő Kft. kivitelezésében valósul meg a 8. számú főút Veszprém déli elkerülő I. üteme a Litéri és Füredi csomópontok között.

A Litéri és a Budapesti csomópont között (Körmend irányába) a jobb oldalon 2×1 sávban halad a forgalom, a bal pályán történik a munkavégzés. Az kivitelezés során elbontják a Veszprém és a Litéri csomópont között a félpályát. Az előkészítő munkákat követően a kivitelező a szükséges földmunkákat végzi, valamint megkezdték a vízépítési munkákat is. A Budapesti csomópontban lévő műtárgy alapok melletti visszatöltés építése elkészült. A hídfők, szárnyfalak építése befejeződött. A bal és a jobb pálya födémszerkezetének építésével folytatódnak a munkálatok.

Az Almádi csomópont építési munkálatai miatt a Balatonalmádi – Veszprém irányú utat a közúti forgalom elől lezárták. A csomópontnál a bontási munkákat követően a humusz leszedése és az úttöltés alapozása megtörtént, a töltés építése elkezdődött 7217 j. úton. A csomópont város felőli oldalán is megkezdődött a körforgalom építése az előkészítő és földmunkákkal. A Dornyai Béla utcát január elején lezárták. Az Almádi csomópont hídalapozási és szárnyfalépítési munkáit elvégezték, illetve a gerendák beemelése is megtörtént, jelenleg a pályalemez szerkezetépítése zajlik.

Az 51+052 km szelvényben létesítendő kerékpáros kerethíd szerkezete megépült és ideiglenesen forgalomba is helyezték. Az 51+067 km szelvényben a kerékpáros kerethíd melletti 3 m-es csőáteresz előfejeinek alapozása, valamint a csőelemek beépítése elkészült.

A Füredi csomópontnál a humuszréteg leszedése, az alkalmatlan fedőréteg eltávolítása az északi oldalon megtörtént, az elő- és háttöltés építése megkezdődött és a felmenő szerkezetek építése zajlik. A Füredi csomóponti híd északi oldalán a hídfő és a szárnyfalak építése elkészült, a déli oldalon a pillérek megépültek, itt a hídháttöltés építésével folytatódik a munka.

A közúti forgalom elvezetésére a 8. sz. főúttal párhuzamosan, az Almádi és a Füredi út között terelőutakat alakítottak ki, amelyeknek az aszfaltréteg kiépítése befejeződött, jelenleg a vízépítési munkák zajlanak.

A teljes szakaszon kis-, közép-, és nagyfeszültségű villamosvezetékek, közvilágítási, szénhidrogénvezetékek, üzemi hírközlési és hírközlési vezetékek kiváltása szükséges. A víziközművek (víz és csatorna) kiváltása teljes körűen megtörtént, a közművek kiváltása a teljes szakaszon, folyamatosan ütemterv szerint halad.

 

Előkészítés alatt álló szakaszok

 

  1. sz. főút Veszprém körgyűrű fejlesztése a Füredi úti csomóponttól a Csatári csomópontig

A Füredi úti csomóponttól a tervezési szakasz végéig, azaz a Csatári csomópontig a meglévő nyomvonal felhasználásával, annak szélesítésével szintén 2×2 forgalmi sávos, osztott pályás főútra történő átépítés valósulhat meg. A szakasz vége a Csatári csomóponton keresztül kapcsolódna a már elkészült 2×2 sávos Márkó elkerülő szakaszhoz.

A megvalósítást megelőzően szükséges a Füredi és a Csatári csomópontok közötti szakaszra a korábbi tervek felülvizsgálata, amelyre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás befejeződött. A tervezői szerződés 2020. december 21-én aláírásra került az ÚT-TESZT Kft.-vel. A tervező feladata a korábbi környezetvédelmi engedély, az engedélyezési és a kiviteli tervek felülvizsgálata és a szükséges engedélyek megszerzésében és módosításában való közreműködés. A tervezési feladat átfutási ideje 18 hónap.

 

8-82 sz. főúti átkötés

A beruházás részeként jelenleg épülő új Budapesti csomóponthoz szervesen kapcsolódik a tervezés alatt álló 8-82. sz. főutak összekötésére kialakítandó, 8229 j. Veszprém Aréna összekötő út.

A tervezett összekötő út 2×2 forgalmi sávos, a 8. sz. főút Budapesti úti csomópont részét képező ún. északi körfogalomból indul, a szakasz végén a 82. sz. főúthoz szintén körforgalmi csomóponttal kapcsolódik. A sportlétesítmények megközelítésére a szakaszon egy közbenső körforgalmi csomópont is létesül.

A NIF Zrt. a projekt előkészítési feladatait végzi. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztálya az építési engedélyt 2020. december 15-én adta ki. Jelenleg a kiviteli tervek készítése van folyamatban, amelyre egy hónap áll rendelkezésre az építési engedély megszerzése után. Ezt követően kerülhet sor az összekötő útszakaszra vonatkozóan a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására.

A kivitelezői közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás megjelenése 2021. II. negyedévére tervezett. A vállalkozói szerződés aláírására 2021. IV. negyedévében kerülhet sor. A munkák megkezdésének várható ideje 2021. év vége. A megvalósítás tervezett átfutási ideje pedig 12 hónap.

 

Forrás: NIF Zrt.

 

Varga Mihály: intenzív fejlődés szakaszába lép a gazdaság

Varga Mihály: intenzív fejlődés szakaszába lép a gazdaság

Az extenzív korszakot lezárva a magyar gazdaság egyre inkább átkerül az intenzív fejlődés szakaszába, amikor jelentősen nő a hozzáadott érték – mondta a pénzügyminiszter Kaposváron, ahol támogatásáról biztosította a városban tervezett okosipari beruházást.  ...

Emberarcú közgazdaságtan

A gazdaságot a klasszikus közgazdaságtan megszületése óta egy automatizmusok mentén működő gépezethez hasonlítják. A piacpártiak szerint automatikusan a közjót szolgálja, de a kritikusok szerint a kapitalista rendszert az önérdek és a kapzsiság működteti. Azonban...