25° C
Ma 2024. május 25., szombat, Orbán napja van.
25° C
Ma 2024. május 25., szombat, Orbán napja van.
Rémálom a Forum Romanum alatti alagútfúrás

Rémálom a Forum Romanum alatti alagútfúrás

Rémálomról beszélt a Forum Romanum alatti fúrással kapcsolatban Andrea Sciotti mérnök, az olasz főváros ókori történelmi központjában zajló metróvonal-építés műszaki vezetője, amikor a külföldi sajtónak bemutatta a legújabb állomásokat május 23-án.    Andrea...

Közbeszerzés az Aquincumi híd tanulmánytervének elkészítésére

dec 7, 2020 | praxis

A BKK Zrt. közbeszerzést írt ki az Aquincumi híd és a kapcsolódó közlekedési hálózat részletes megvalósíthatósági tanulmánytervének elkészítésére.

 

A tervezési feladat

Önállóan az Aquincumi híd megépítése a két hídfő csomóponttal a közúti hálózatba nem illeszthető be, az új híd a 10-es számú főút és az M3-as autópáya bevezető szakasza között (4,6 km belterületi új út) létesülő kapcsolattal együtt hoz létre olyan hálózatot, amely a meglévő hálózati elemeken nem okoz feszültségeket. A tervezési terület a Bécsi úttól a 2-es számú vasútvonal, majd Körvasút mentén a Marcheggi híddal párhuzamosan az M3-as autópálya bevezető szakaszáig tart. Az útvonal a távlati Körvasút menti körút északi szektora. A tervezési területbe beleértendő az új körútba csatlakozó utak azon szakaszai és csomópontjai is, melyekhez elengedhetetlen beavatkozni a közlekedési hálózat működőképessége érdekében.

 

  1. Aquincumi híd tervezése

Az Újpest vasúti hídtól északra új dunai átkelő tervezendő. Változatok kidolgozása szükséges a többtámaszú híd típusára, a felszerkezet típusára, keresztmetszeti kialakítására vonatkozóan a főágat és a mellékágat tekintve is az előzetes mérnöki vizsgálatok alapján 700 m (hídfők belső falfelületétől mérve) fesztávolságú teljes összhosszban.

 

  1. Kapcsolódó közlekedési hálózat tervezése

A tervezési területen belül változatok kidolgozása szükséges a kapcsolódó közlekedési hálózat nyomvonalára, ideértve a mikromobilitási, közösségi közlekedési és közúti kapcsolatokat.

A nyomvonalon létesítendő csomópontok kialakítására több változatot kell bemutatni.

Nem városi autópálya kialakítása a cél, hanem egy városi szövetbe jól illeszkedő új gyűjtő-elosztó körút létesítése.

 

Általános elvárások

Ajánlattevőnek a bemutatott tervezési cél komplex (teljes körű) megvalósítása a feladata. Ajánlattevő kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon tételek esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljes körű teljesítéséhez.

 

A tenderfelhívás szerint az a mérnökcég tehet ajánlatot, amelynek az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgyából származó (azaz közlekedési létesítménytervezés és/vagy hídtervezés) összesen 45 millió Ft összeget elérő nettó árbevétellel rendelkezik

 

Az ajánlattételi határidő 2020. január 4. Az ajánlatok értékelésénél 50-50 súlyszámmal szerepel az ár és a minőség.

 

A részletes közbeszerzési kiírás: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:588376-2020:TEXT:HU:HTML&src=0

 

Rémálom a Forum Romanum alatti alagútfúrás

Rémálom a Forum Romanum alatti alagútfúrás

Rémálomról beszélt a Forum Romanum alatti fúrással kapcsolatban Andrea Sciotti mérnök, az olasz főváros ókori történelmi központjában zajló metróvonal-építés műszaki vezetője, amikor a külföldi sajtónak bemutatta a legújabb állomásokat május 23-án.    Andrea...