Tovább halad az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal hazai fejlesztése, ezúttal a Dömös-Dunabogdány-Kisoroszi között, a 11-es főút melletti szakasz tervezési feladataira – amely tartalmazza egy új gyalogos-kerékpáros dunai átkelő terveinek elkészítését is – írt ki közbeszerzést a NIF.

 

A most megjelent kiírás szerint a nyertes ajánlattevő feladata:

Az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztésének részét képező Dunabogdány-Kisoroszi közötti tervezett kb. 300 m felszerkezet hosszú, melynek legnagyobb támaszköze kb. 160 m, új gyalogos-kerékpáros Duna feletti híd és a csatlakozó dunabogdányi kerékpárúti szakasz (PST: B001.11) összesen egybefüggően ~ 1,5 km hosszon engedélyezési, és kiviteli tervének elkészítése alábbiak szerint:

A következő munkarészek képezik a tervező feladatát:

— engedélyes és kiviteli tervek elkészítése (kerékpárforgalmi létesítmények, illetve szükség szerint a hozzá kapcsolódó műtárgyak, közművek tervezése),

— a szükséges engedélyek megszerzése, illetve a hatósági eljárásokban való közreműködés,

— kisajátítási tervek elkészítése, földhivatali és építéshatósági záradékának beszerzése, szükség esetén településrendezési eszköz módosítása

— az EVD felülvizsgálata keretében a természetvédelmi munkarészek felülvizsgálata, és engedélyeztetése

Az Eurovelo 6 kerékpár útvonal fejlesztése a Dömös-Szentendre szakaszon tanulmányterv részeként elkészült EVD, illetve KHT, engedélyezési tervkészítéssel kapcsolatos felülvizsgálata és az esetleges módosításhoz szükséges környezetvédelmi dokumentációk elkészítése.

 

A közbeszerzési eljárás megtekinthető:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:503881-2020:TEXT:HU:HTML&src=0