5° C
Ma 2024. április 19., péntek, Emma napja van.
5° C
Ma 2024. április 19., péntek, Emma napja van.
Kiberbiztonsági útmutató készült a magyar kkv-knak

Kiberbiztonsági útmutató készült a magyar kkv-knak

A magyar kisvállalkozásokat támogató kiberbiztonsági kézikönyvet mutatott be az Európai Innovációs és Technológiai Intézettel (EIT Digital), a Nemzetközi Digitális Alapítvánnyal (Global Digital Foundation) együttműködve a Huawei Technologies. A kiberbiztonsági...

Fenntartható városfejlesztési program indul

Fenntartható városfejlesztési program indul

Fenntartható városfejlesztési program indul a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) egyik pilléreként – jelentette be a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) területfejlesztésért felelős államtitkára április 17-én...

OMÉN – november 23-29.

júl 29, 2020 | praxis

Idén november 23-29. között rendezik meg a szakmai szervezetek az Országos Magyar Épületgépész Napokat. A rendezvénysorozat beharangozója, valamint a kapcsolódó tervezői pályázat- és az „Év Emberei” díj felhívás.

 

Az Országos Magyar Épületgépész Napok (OMÉN) szervező konzorciuma nevében prof. dr Barótfi István február 11-én jegyzett felhívása így kezdődik:

„Az Országos Magyar Épületgépész Napok (OMÉN) előző éve is sikeres és eredményes volt, köszönhetően valamennyi rendezőnek, szervezőnek és aktív közreműködőnek. Ezek csak megerősítenek a cél helyességében és erőt adnak/adhatnak a folytatáshoz. Így ebben az évben november 23-29. között is lesz OMÉN, mely céljaiban változatlanul, a szerzett tapasztalatok felhasználásával kerül megrendezésre.   

A cél eléréséhez persze minden érintettnek magának kell éreznie ezt az eseménysorozatot. Ennek érdekében az első és legfontosabb tennivaló, hogy az épületgépészek, – legyenek azok szakmunkástanulók, mérnökök, kereskedők, kivitelezők, gyártók – és éljenek az ország bármely szegletében, ezeket a napokat használják ki a társszakmákkal való érintkezésre, a civil szférával való kapcsolatra és egymás megismerésére és elismerésére. Az OMÉN-on tehát országosan kell rendezvényeket, akciókat kezdeményezni, azokat a hely adottságok kihasználásával szervezni, és ezekben a civil szférával, más szakmával való kapcsolat, a figyelem-felkeltés legyen a középpontban.”

Most, az év júniusában egy világjárvány árnyékában kell a folyamatot újragondolni. A folyamatot, amelynek célja találkozásokkal, szakmai rendezvényekkel az épületgépész közösség erősítése, építése, ezáltal a szakma érdekérvényesítő képességének fokozása.

A világ, az ország, a szakmák és a mi szakmánk is nehéz helyzetbe került és csak reménykedhetünk, hogy lassan túl leszünk rajta. Ehhez persze tenni, tennünk kell. Az újraindulásban megnő a kapcsolatrendszerek szerepe, a vágyott összetartó közösség erejének a jelentősége. Ebben a nehéz időszakban a közösségépítés munkájának, szervezésének szerepe fokozott.

Erre tekintettel, a várható nehézségek ellenére sokrétű elemző munka, a hírek értékelése alapján az a meggyőződésünk alakult ki, hogy az OMÉN-2020 rendezvényeit a tervezett időszakban meg tudjuk szervezni, és meg kell szervezni. Lehetőséget kell biztosítani a szakmai találkozásokra, az „Év Emberei” díjak, valamint a szakmai társadalmi szervezetek és a MMK Épületgépészeti Tagozata legmagasabb díjainak méltó és ünnepélyes keretek között történő átadására.

A 2020 februárjában elindított szervezőmunkát folytatjuk. A járványhelyzet folyamatait figyeljük, a szervezés lépéseit ehhez igazítjuk, szükség esetén korrigáljuk. A szervezőmunka koordinálása, az események regisztrálása, nyilvántartása a már megismert www.talalkozzunk.hu honlapon történik.

A februári felhívás zárógondolatai továbbra is aktuálisak:

„Kérjük az épületgépész társadalom aktív közreműködését és aktív támogatását ugyanúgy, ahogyan eddig is tették, kiemelten kezelve a helyi kezdeményezéseket.”

 

 

TERVEZŐI PÁLYÁZAT

 

Az Országos Magyar Épületgépész Napok Koordinációs Bizottsága (OMÉN-KB) nyilvános tervpályázatot hirdet épületgépész tervezők részére.

 

A pályázat témaköre

Az utóbbi öt évben megvalósult, illetve tervezett, műszaki innováció szempontjából kiemelkedő létesítmény épületgépészeti tervezése. A tervezett létesítmény nagysága nem releváns. Elsősorban az igényes mérnöki megoldásokat várunk a pályázóktól. Műemléképületben tervezett megoldások is helyet kaphatnak. Ilyen esetben az építmény kötöttségek melletti megoldása érdekes.

 

A tervpályázat célja

 • Az épületgépészet területén a közelmúltban megkezdett, vagy megvalósult korszerű rendszerek, berendezések figyelemmel kísérése, a kiemelkedő tervezői munka elismerése és megismertetése, tervezők munkájának értékelése.
 • Megkeresni az utóbbi években megvalósult, illetve tervezett munkák közül a legjobb tervmegoldást és tervezőt, aki az adott feladat tervezésére a mai kornak megfelelően alkotta meg mérnöki munkáját.

 

Pályázati feltételek

 • A megtervezett épületgépészeti rendszer korszerű megoldásokat tartalmazzon (környezetkímélő, energiatakarékos, megújuló energia stb.), a betervezett berendezések hazai minősítéssel rendelkezzenek.
 • Egy tervező egy tervdokumentációval pályázhat.
 • Pályázni 2014 – 2019-ben megkezdett vagy megvalósult magas színvonalon, hiánytalanul tervezett létesítmény épületgépészeti terveivel lehet.
 • Pályázhat minden magyar állampolgár, aki a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott épületgépész tervezői jogosultsággal rendelkezik.

Az értékelhetőség feltétele a pályázó pályázatának bemutatása előadás formájában az Országos Magyar Épületgépész Napok 2020 rendezvényén a Magyar Mérnöki Kamara 1117 Budapest, Szerémi út 4-6. sz. alatti székhelyén. A prezentáció minősége is értékelési szempont lesz.

 

A pályázat beadásának módja

A tervezett épületgépészeti rendszer rövid leírása, kiemelve az újszerű vagy a szokástól eltérő épületgépészeti megoldásokat, valamint a kivitelezés jelenlegi állapotát max. 4 (A4-es) oldalon. A tervdokumentációból 1 pld. műleírás és legfeljebb 5 lényegi információt tartalmazó tervlapot kell mellékelni. Pályázati indoklás max. 2 oldalon, hogy miért tartja a pályázó a tervezett megoldást újszerűnek, kimagaslónak. Fényképes szakmai önéletrajz a fontosabb munkák felsorolásával. Az írott anyagot befűzött, esztétikus formában kell benyújtani a tervlapokkal együtt.

 

A tervpályázat meghirdetése

A pályázat a Magyar Mérnöki Kamara honlapjain (www.mmk.hu, www.egepesz.hu), a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség honlapján (www.epgepkoord.hu), a rendezvény önálló (www.talalkozzunk.hu) honlapján, valamint szakmai folyóiratokban és szakmai honlapokon kerül meghirdetésre.

 

A tervpályázat jellege

A tervpályázat általános eljárású, a résztvevő pályázók körét tekintve nyílt, valamennyi érdekelt benyújthat pályaművet. A tervpályázat formája szerint nyílt pályázat.

 

A pályázat benyújtásának határideje: november 20. 24 h.

 

A pályázat benyújtásának helye és módja

A pályázatot zárt borítékban Épületgépészeti Tagozat – Tervezői Pályázat megjelöléssel, a Magyar Mérnöki Kamara, 1117 Budapest, Szerémi út 4. székhelyére kell postán vagy személyesen eljuttatni.

 

A bírálóbizottság

A pályázatokat elbíráló bizottság a MMK Épületgépészeti Tagozatának Szakértői Testülete kibővítve az Épületgépészeti Tagozat elnökével, vagy megbízottjával, Virág Zoltánnal DUOPLAN Kft. ügyvezető igazgatójával, a tervezői pályázatok állandó szervezőjével és a MÉGSZ, valamint a MÉgKSZ elnöksége által kijelölt 1-1 taggal

A beadott pályaművek értékelése november 28-án történik. Első lépésként a beadott pályaművek prezentációjára kerül sor november 28-án 14 órától a Szerémi úti irodaház földszinti, ovális előadótermében. Minden pályázó maximum 15 perc időtartamban mutathatja be a pályaművét. Fontos, a kiemelésre érdemes műszaki megoldásokra fókuszálva összeállítani a prezentációt!

Ezt követően ül össze a bírálóbizottság és hozza meg döntését a bírálandó pályaművek számától függően, várhatóan 16-17 óra között.

A bíráló bizottság döntését a díjazott tekintetében egyhangú szavazással hozza meg. A pályázat eredményességének feltétele a legalább 4 pályamű beérkezése.

A második és a harmadik helyezettek oklevelét közvetlenül a zsűrizést követően adja át a bírálóbizottság.

 

A tervpályázatok közzététele

Az előzőekben leírtak szerint a pályaműveket az Országos Magyar Épületgépész Napok 2020 rendezvényén a tervező ismertető előadás – prezentáció – formájában bemutatja. Lehetőség van a pályázatok szakcikk formájában való megjelenítésére is.

 

A pályaművek díjazása

Az első három helyezett oklevelet kap. A pályázat első helyezettje megkapja az „Év Épületgépész Tervezője” díjat.

 

A tervpályázat eredményhirdetése

A nyertes pályázatok az Országos Magyar Épületgépész Napok 2020 rendezvényén kerülnek kihirdetésre. A pályázat eredményét a mértékadó épületgépészeti kiadványokban és elektronikus felületeken közzétesszük.

 

A tervpályázati díjak átadása

A nyertes pályázatok díjazására az Országos Magyar Épületgépész Napok 2020 keretében kerül sor. Az „Év Épületgépész Tervezője” díj az Épületgépész Bál alkalmával kerül átadásra.

 

 

 

AZ „ÉV EMBEREI-DÍJAK” – JELÖLÉSI FELHÍVÁS

 

Felhívjuk az épületgépész társadalom minden tagját – személyeket, szakmai szervezeteket, a magyar épületgépész képzésben résztvevő oktatási intézményeket –, hogy éljenek jelölési jogukkal! Éljenek az Év Embere-díjakra történő jelölés lehetőségével!

 

Díjazottak köre

A díjat azok a természetes személyek kaphatják, akik 2020-ban az épületgépészet terén kiemelkedő szakmai, tudományos vagy gazdasági tevékenységet végeztek, felkészültségükkel, etikus magatartásukkal példát mutattak az épületgépész társadalom számára.

 

Kategóriák

A díjak az alábbi kategóriákban kerülnek odaítélésre:

Az Év Épületgépész Tervezője
Az Év Épületgépész Oktatója
Az Év Épületgépész Mérnöke
Az Év Épületgépész Kivitelezője
Az Év Épületgépész Márkaképviselője

 

Jelölés
A jelölés az alábbi szempontok szerint történik, a jelölést indokolni kell:

 • a magyar épületgépész szakma területén, kiemelkedően sikeres tevékenység végzése,
 • a jelölt az adott kategóriában végzett tevékenysége,
 • feddhetetlen szakmai múlt és példamutató életút,
 • magyar épületgépészet, történelmi hagyományainak ápolása és annak megújulása iránti elkötelezettség,
 • a fiatal generáció szakmai fejlődésének, elhivatottságának támogatása,
 • a műszaki ismeretek fejlesztéséhez és terjesztéséhez való hozzájárulás.

 

Jelölni elektronikusan, a rendezvény www.talalkozzunk.hu honlapján, a Jelölés menüpont alatti űrlap kitöltésével kell. Az Év Épületgépész Tervezője díjra jelölni nem kell, mert a díj nyertese a rendezvényhez kapcsolódó tervezői pályázat győztese.

Jelölési határidő: november 6.

Érvényes az a jelölés, amelyik a jelölő időszak végéig beérkezett. Minden bizonnyal nehéz lesz a nagy számú arra érdemes személyből, vállalkozásból és szervezetből választani Legyen minél nehezebb a bírálótestület dolga, jelöljenek a szakma képviselői, jelöljetek minél nagyobb számban! Éljetek a lehetőséggel, jelöljetek a megadott határidőig!

 

Gyurkovics Zoltán elnök, MMK Épületgépészeti Tagozat, az OMÉN KB elnöke

 

Kiberbiztonsági útmutató készült a magyar kkv-knak

Kiberbiztonsági útmutató készült a magyar kkv-knak

A magyar kisvállalkozásokat támogató kiberbiztonsági kézikönyvet mutatott be az Európai Innovációs és Technológiai Intézettel (EIT Digital), a Nemzetközi Digitális Alapítvánnyal (Global Digital Foundation) együttműködve a Huawei Technologies. A kiberbiztonsági...

Fenntartható városfejlesztési program indul

Fenntartható városfejlesztési program indul

Fenntartható városfejlesztési program indul a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) egyik pilléreként – jelentette be a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) területfejlesztésért felelős államtitkára április 17-én...