Degrell László vegyész- és villamosmérnök kitartó munkája és finanszírozása révén magyarul is olvashatjuk A Student’s Guide to Maxwell’s Equations című könyvet, amely a Typotex Kiadó gondozásában jelent meg. A Maxwell-egyenletek összesen négy, felsőfokú szakismereteket igénylő egyenlet, melyeket James Clerk Maxwell (1831–1879) skót matematikus-fizikus állított fel, hogy leírja mind az elektromos, mind a mágneses tér viselkedését, valamint azok kölcsönhatását az anyaggal. „Maxwell egyenletei valóban gyönyörűek” – írta Teller Ede (1908–2003) atomfizikus még 18 évesen Budapesten. Ez a rácsodálkozás ihlette Degrell Lászlót, hogy a magánkiadásában tervezett, általa lefordíttatott műnek A Maxwell-egyenletek szépsége címet adja, de ehhez a szerző, Daniel Fleisch, az ohiói Wittenberg University fizikaprofesszora, akinek szakterülete az elektromágnesség és az űrfizika, sajnos nem járult hozzá.

Az eredeti és magyar nyelven is megjelent könyv készítőinek célja, hogy elősegítsék a bonyolult Maxwell-egyenletek megértését, amelyek a tudomány egészét tekintve is a legnagyobb hatású felismerések közé tartoznak. A felfedezett egyenletek jelentősége ma már nyilvánvaló, elég rápillantani mindennapos használati tárgyainkra – a rádió, televízió, radar, wifi, Bluetooth alapja minden esetben az elektromágneses térelmélet. Nem csoda, hogy a Physics World magazin olvasói a Maxwell-egyenleteket választották „minden idők legfontosabb egyenleteinek”.
Bővebb információ a http://www.danfleisch.com/maxwell/ linken található, melynek célja a könyv anyagának kiegészítése olyan források biztosításával, amelyek segíthetik a megértést – például a könyv kétdimenziós ábráin bemutatott elektromos, mágneses mezők VRML fájlokként érhetők el e weboldalon, így 3D-ben láthatjuk azokat.