18° C
Ma 2024. június 15., szombat, Jolán és Vid napja van.
18° C
Ma 2024. június 15., szombat, Jolán és Vid napja van.
Scharle Péter Kultúrmérnöki Díj

Scharle Péter Kultúrmérnöki Díj

A Magyar Mérnöki Kamara, a Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara, a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság és a Széchenyi István Egyetem (Győr) díjat alapítottak dr. Scharle Péter tiszteletére. Dr. Scharle Péter (1940-2022) okl. mérnök, okl. mérnök-matematikus...

Járvány és biztosítás

márc 31, 2020 | praxis

Általános tájékoztató a világjárvány egyes biztosítási vonatkozásairól.

 

Tervezői, mérnök felelősségbiztosítások

Általános szabály a Polgári törvénykönyvben, hogy A felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított módon és mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése, illetve sérelemdíj megfizetése alól, amelyre jogszabály értelmében köteles.
A felelősségbiztosítás akkor téríthet, ha a tervező, a mérnök a kár okozásáért felelős (szakmai műhiba). A koronavírus egy világjárvány, mely rendkívüli állapotokat eredményezett, ezért a felelősségbiztosítás biztosítottja nem felelős, így a biztosításnak közvetlen, a járvánnyal összefüggő térítési relevanciája nincs.

FONTOS! A tervezők, mérnökök felelőssége hosszan fennálló felelősség! Ptk. 6:251 §

A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetők a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók.
A felelősségbiztosítási szerződéseket folyamatos díjfizetéssel hatályban kell tartani, különben a múltbéli munkákra sincs biztosítási védelem.
Az esetek döntő többségében ugyanis a kivitelezés során derülnek ki a tervezői műhibák, melyek térítésére csak akkor van esély, ha a tervező a hiba bekövetkezésekor is rendelkezik folyamatosan fennálló biztosítási védelemmel. Egy időközben megszűntetett biztosítási szerződés könnyen azt eredményezi, hogy pont a rendkívüli helyzet miatt csúszó projektmegvalósítás kivitelezési szakaszában már nem lesz a tervezőnek biztosítási védelme, így saját forrásból kell finanszíroznia a kár megtérítését.

Ptk. 6:452 §-ban rögzített közlési és változás bejelentési kötelezettség:

Felelősségbiztosítás kapcsán a legfontosabb bejelentési kötelezettségek:

 • Éves árbevétel
 • Pontos tevékenység (tervezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr, felelős műszaki vezetés…)
 • Komolyabb, nagyobb volumenű projekt munkák esetén a projektleírás a megfelelő biztosítási fedezet érdekében

Vagyonbiztosítások, irodák, lakások, telephelyek biztosítása

A bizonytalan helyzetben a biztosítások fenntartása a legfontosabb döntések egyike. Amennyiben egy vagyontárgy, lakás, iroda, ingatlan, telephely biztosítási védelme, jól prosperáló gazdasági környezet esetén fontos, akkor válsághelyzetben, bizonytalan környezetben még fontosabb.
Életünk munkáját jelentő ingatlanok megrongálódása, megsemmisülése, egy gazdasági recesszió által érintett időszakban, teljes egzisztenciális csődhelyzetet eredményezhet! Nem beszélve azon vagyontárgyakról, melyek hitellel terheltek, és egy totálkár esetén azonnal ki kell fizetni a bank részére a fennálló tartozást, hiszen megszűnik a bank fedezete.

Ajánlott teendők a vagyonbiztosítások vonatkozásában:

 • Ellenőrizzük le a biztosítási összegeket! Helyes az ingatlan értéke? Pontosak az ingóság értékek? Pontos a biztosított m2 adat?
 • Ellenőrizzük le az ingatlan használati módját! Lakott vagy üresen áll? Bérbe adott vagy saját használatban van? Iroda vagy lakás? Építés vagy felújítás alatt áll?

Nagyon fontos, hogy aktualizáljuk a biztosítási szerződést. Ha módosítás, változás áll be, azt vezettessük át a szerződésen!

Személybiztosítások

Életet, egészséget fenyegető válsághelyzetben nagyon hangsúlyosan kerül előtérbe a személybiztosítások kérdése! Ezekre a szerződésekre akkor van igazán szükség, amikor a legnehezebb élethelyzetek állnak elő és a legkiszolgáltatottabb helyzetbe kerülünk.
A koronavírus által okozott válsághelyzetben drasztikusan megnőtt a személybiztosítások utáni érdeklődés Európa szerte.

Ajánlott áttekinteni:

 • Rendelkezünk-e kockázati életbiztosítással? Ha igen, milyen biztosítási összegre kötöttük?
 • Rendelkezünk-e befektetési egységhez kötött, ún. unit-linked típusú életbiztosítással? Milyen befektetési alapban van a megtakarítás? Szükséges-e módosítani? A válsághelyzetben feltétlen át kell tekinteni a befektetési portfóliót.
 • Rendelkezünk-e balesetbiztosítással? Egy esetleges baleset most még nagyobb terhet és egzisztenciális kiszolgáltatottságot jelenthet! Nagyon fontos a megfelelő összeggel megválasztott balesetbiztosítás, mely pótolni tudja a kieső jövedelmet.
 • Rendelkezünk-e magán egészségbiztosítással? A magán egészségbiztosítással teljeskörű ellátás szervezést és magán egészségügyi szolgáltatókat, magánrendelőket vehetünk igénybe. Ha rendelkezünk ilyen biztosítással, érdeklődjünk, mely szolgáltatók és hogyan módosították nyitva tartásukat! 

Összefoglaló javaslatok:

 • Tartsuk fenn a biztosítási szerződéseinket, hiszen ez jelent biztonságot egy bizonytalan helyzetben!
 • Vegyük igénybe a kamarai konstrukciókat! Jelentős díjmegtakarítás érhető el!
 • Legyenek mindig aktuális adatok a szerződésben! Sok esetben egy átvilágítást követően a biztosítási díj is csökken.
 • Éves díjfizetés, tartamkedvezmények mind-mind csökkentik a biztosítási díjakat.

Az összefoglalót az Euro-Sales Biztosítási alkusz Kft. készítette.

Scharle Péter Kultúrmérnöki Díj

Scharle Péter Kultúrmérnöki Díj

A Magyar Mérnöki Kamara, a Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara, a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság és a Széchenyi István Egyetem (Győr) díjat alapítottak dr. Scharle Péter tiszteletére. Dr. Scharle Péter (1940-2022) okl. mérnök, okl. mérnök-matematikus...