Több mint 480 digitális felvételen tanulmányozhatja a kutató a hídépítés előkészítéséről és folyamatáról szóló, az 1828 és 1850 közötti időszakból származó iratokat. Az adatbázisban elérhetőek a mérnöki tervezés és megvalósítás dokumentumai.

A Buda Pesth Chain Bridge Archive Recording angol nyelvű adatbázis a Lánchíd építésének képi és angol nyelven írott kéziratos forrásait gyűjtötte össze és publikálja. Az adatbázis létrehozása a londoni Institution of Civil Engineers (ICE) támogatásával a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) érdeme. A tematikus virtuális gyűjtemény hat intézmény (BTM Kiscelli Múzeum, Duna Múzeum, ICE Archive, London Metropolitan Archives, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Magyar Tudományos Akadémia) anyagából tartalmaz dokumentumokat, az Országos Levéltárból 37 tervrajzot, 6 levelet és 2 jelentést.
Amellett, hogy az adatbázis közkinccsé teszi a hídépítésre vonatkozó források egy részét, emléket állít az angol építőmérnöknek, William Tirney Clarknak, akinek hagyatéka halálát követően megsemmisült. Az adatbázis szabadszöveges keresés mellett lehetőség ad arra, hogy a szerző/levélíró és a címzett neve, az időkör, a dokumentumtípus (szerződés, rajz, levél, térkép, jelentés, egyéb), a tartalom (hajóverseny, Lánchíd, melegház terve, családi ügyek stb.) keressünk, illetve összetett keresést folytassunk.