19° C
Ma 2023. június 06., kedd, Norbert és Cintia napja van.
19° C
Ma 2023. június 06., kedd, Norbert és Cintia napja van.
Korszerűsítés a Vízügyi honlapon

Korszerűsítés a Vízügyi honlapon

A digitális technológia előrehaladtával egyre több lehetőség tárulkozik az információs társadalom szolgáltatói, illetve a felhasználói oldala elé, ezzel lehetővé téve a gyorsabb, aktuálisabb információ előállítását, terjesztését, felhasználását és kezelését – írta...

Freelance Freezing Expert – Hungarian speaking (m/w/d)

Industry: Pharma Skills: Freezing, Engineering, GMP, F-Gas Start of project: 19.06.2023 Duration of the project : 8 Months Initial Comissioning Project volume: 700 hours Location: Hungary for implementation, otherwise Remote Tasks: Consult on the proper strategy to...

Ülésezett az MMK Választmánya

nov 23, 2019 | országjáró

A 2019. november 22-23-án ülésező Választmány a kamara életében kiemelkedő jelentőségű témákat tárgyalt meg.

Az MMK Elnökségéből, valamint a területi kamarák és szakmai tagozatok elnökeiből álló testület részletesen áttekintette

  • az MMK 2019. II. félévi tevékenységét és a 2020. évi Küldöttgyűlésig terjedő időszak legfontosabb feladatait,
  • a kamara kommunikációs rendszerének megújítását,
  • az Alapszabály Előkészítő Bizottság munkáját és eddig elért eredményeit,
  • a kamara gazdálkodását,
  • a szakmai tagozatok finanszírozását vonatkozó javaslatokat.

Az Alapszabály előkészítése szempontjából fontos, hogy a Választmány tagjainak túlnyomó többsége – a kamarai törvény rendelkezéseivel összhangban – hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a kamara tagja mind a területi kamarának, mind az országos kamarának tagja. Ez mind a napi munka, mind a hivatali ügyek intézése, mind pedig a tag identitása szempontjából alapvető jelentőségű.
A jelentős többség hozzászólásában egyetértett azzal, hogy a Küldöttgyűlés, az Elnökség és a Választmány jelenlegi szerepe maradjon meg hosszabb távra is, így a Választmány továbbra is megkerülhetetlen döntéselőkészítő, véleményező szerv legyen. Általános volt az egyetértés abban is, hogy meg kell vizsgálni a küldöttek számának lehetséges csökkentését, a küldött helyettesítésének lehetőségét.
A kamara kommunikációs rendszerének megújítása a Mérnök Újság új nyomtatott verziójától az újság digitális változatán és a web-oldal kifejlesztésén át a közösségi média, a kamarai honlap és a hírlevél rendszerének jobb kihasználásáig terjed. A Választmány általános elismeréssel fogadta az elért eredményeket.
Az MMK Főtitkársága – az Alapszabály Előkészítő Bizottság előzetes egyeztetései alapján – részletes tájékoztatást adott az MMK elmúlt három évre is kiterjedő gazdálkodásáról. Ennek keretében sor került az alapvető gazdálkodási adatok más szakmai kamarákkal és a területi kamarákkal történő összevetésére is. A Választmány több tagja elismerését fejezte ki a gazdálkodás részletes és alapos bemutatásáért. Javaslat hangzott el arról is, hogy ugyanilyen részletességgel kerüljön sor a területi kamarák költségvetésének bemutatására is.
Az MMK Elnökségének tagjai közül 5 fős munkacsoportot bízott meg a szakmai tagozatok hosszú távú finanszírozásának kidolgozásával. A testület még nem alakított ki végső javaslatot. A Választmányt az eddig tett javaslatokról és saját kezdeményezéséről Szántó László, a munkacsoport tagja, a Tartószerkezeti Tagozat elnöke ismertette. A Választmány vitájában elhangzottakra is figyelemmel az előkészítés folytatására van szükség.

Korszerűsítés a Vízügyi honlapon

Korszerűsítés a Vízügyi honlapon

A digitális technológia előrehaladtával egyre több lehetőség tárulkozik az információs társadalom szolgáltatói, illetve a felhasználói oldala elé, ezzel lehetővé téve a gyorsabb, aktuálisabb információ előállítását, terjesztését, felhasználását és kezelését – írta...

Freelance Freezing Expert – Hungarian speaking (m/w/d)

Industry: Pharma Skills: Freezing, Engineering, GMP, F-Gas Start of project: 19.06.2023 Duration of the project : 8 Months Initial Comissioning Project volume: 700 hours Location: Hungary for implementation, otherwise Remote Tasks: Consult on the proper strategy to...