2025-re készen lesznek az új algyői Tisza-híd tervei

2025-re készen lesznek az új algyői Tisza-híd tervei

Tavaly eldőlt, hogy az algyői Tisza-híd 2x2 sávosítása zöld utat kap. Ma pedig már ott tartunk, hogy megvan a tervező, akinek az a feladata, hogy a meglévő híd mellé egy új, 500 méter hosszú, 2X1 sávos szerkezetet és hozzá kapcsolódóan 1,2 km utat tervezzen 2025-ig –...

Az MVM Mobiliti átadta első nagy teljesítményű töltőállomását

Az MVM Mobiliti átadta első nagy teljesítményű töltőállomását

Az MVM Mobiliti Törökbálinton átadta első 600 kilowatt összteljesítményű töltőállomását, amelyet európai uniós támogatásból valósított meg – közölte az ország legnagyobb e-töltő-hálózatát működtető MVM Mobiliti Kft. július 15-én.   A fejlesztés az MVM Ultra...

Nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

okt 29, 2019 | jog- és szabvány

A Magyar Közlöny 2019. augusztus 27-i számában megjelent a nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 213/2019. (VIII. 27.) Korm.-rendelet.

A rendelet hatálya kiterjed az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi határértéket meghaladó nyomástartó berendezés, töltőberendezés, kis teljesítményű sűrített gáztöltő berendezés létesítését tervező, létesítését, üzembe helyezését, üzembe vételét, üzemeltetését, átalakítását, javítását, időszakos ellenőrző vizsgálatát és megszüntetését végző természetes személyre, gazdálkodó szervezetre. Az engedélyező hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala.

A rendelet 5. §-a alapján a helyhez kötötten üzemeltetett nyomástartó berendezések, töltőberendezések telepítése létesítési engedélyhez kötött. A létesítési engedély iránti kérelmet az üzemeltetőnek kell benyújtania. A kérelem kötelező tartalmi elemeit, valamint az engedélyezéshez szükséges részletes helyszínrajzon feltüntetendők listáját a rendelet 5. §-ának (2) és (3) bekezdése tartalmazza. A nyomástartó berendezés engedélyezéséhez szükséges műszaki terv és általános műszaki leírás tartalmát a (6) és (7) bekezdés szabályozza.

A rendelet alapján tervezői nyilatkozatot kell készíteni az engedélyezési eljárás során, ismételt üzembevételi eljárás során, valamint nyomástartó berendezés, töltőberendezés átalakításának bejelentése során. A nyomástartó berendezés és a töltőberendezés élettartama alatt a hatóság hivatalból vagy az üzemeltető kérelmére időszakos ellenőrző vizsgálatokat tart, melyek ciklusidejét – ellentétes rendelkezés hiányában – a hatóság állapítja meg.

A rendelet hatálya alá tartozó berendezések és rendszerek létesítési és üzemeltetési tapasztalatainak figyelembevételével a műszaki biztonságot növelő alkalmazások széles körű elterjedésének elősegítése céljából az iparügyekért felelős miniszter szakági műszaki szakbizottságot hoz létre. A bizottság tagjai közé a Magyar Mérnöki Kamara 1 főt delegálhat. A bizottság megalakulása jelenleg folyamatban van, a kamara a delegált tag adatait az ITM számára megküldte.

A rendelet a kihirdetését követő 60. napon – 2019. október 26-án – lép hatályba.

Magyar Közlöny, 146. szám

2025-re készen lesznek az új algyői Tisza-híd tervei

2025-re készen lesznek az új algyői Tisza-híd tervei

Tavaly eldőlt, hogy az algyői Tisza-híd 2x2 sávosítása zöld utat kap. Ma pedig már ott tartunk, hogy megvan a tervező, akinek az a feladata, hogy a meglévő híd mellé egy új, 500 méter hosszú, 2X1 sávos szerkezetet és hozzá kapcsolódóan 1,2 km utat tervezzen 2025-ig –...

Az MVM Mobiliti átadta első nagy teljesítményű töltőállomását

Az MVM Mobiliti átadta első nagy teljesítményű töltőállomását

Az MVM Mobiliti Törökbálinton átadta első 600 kilowatt összteljesítményű töltőállomását, amelyet európai uniós támogatásból valósított meg – közölte az ország legnagyobb e-töltő-hálózatát működtető MVM Mobiliti Kft. július 15-én.   A fejlesztés az MVM Ultra...