A mesteriskola célja, hogy kifejezetten gyakorlat-központú képzést nyújtson elsősorban olyan mérnök-szakemberek számára, akik már előzetes beruházási, illetve építőipari gyakorlattal rendelkeznek és elhivatottságot éreznek a beruházás-lebonyolítás, mint szakmai tevekénység iránt, illetve ehhez rendszerezett tudásra akarnak szert tenni.

A program főbb fejezetei

1.  A beruházáslebonyolító működésének keretei, lehetőségei, eszközei
    A hazai építési piac bemutatása, a beruházáslebonyolító működési környezete
    A beruházási folyamatok rendszere
    Az általános jogi szabályozási környezet
    Általános gazdasági és pénzügyi ismeretek
    Általános építési projekt-menedzsment ismeretek
    Speciális keretek
    Az Európai Unió támogatási rendszerében megvalósuló beruházások speciális kérdései
    A fenntartható tervezésből fakadó speciális feladatok,
    A közbeszerzési eljárások speciális követelményei.
2.  A beruházáslebonyolítás az építési beruházások folyamatában
    A projekt megalapozása, beruházási program, tervezési program
    Tervezés-menedzsment, a tervező(k), valamint a műszaki ellenőr kiválasztása
    Az építési beruházásokhoz szükséges területek és engedélyek megszerzése, illetve ezen folyamatok koordinációja
    Az építési beruházás vállalkozásba-adása, a kivitelező kiválasztása
    Az építési beruházás kivitelezése
    Projektzárás és az azt követő feladatok
3.  Projektismertetések, esettanulmányok
    Magasépítési beruházás lebonyolítói munkái és tapasztalatai,
    Vonalas építési (közlekedési: út, vasút) beruházás lebonyolítói munkái és tapasztalatai,
    Közmű-, vagy környezetvédelmi építési beruházás lebonyolítói munkái és tapasztalatai,
    Technológiai szerelési munkákat is tartalmazó (például ipari, energetikai stb.) beruházás lebonyolítói munkái és tapasztalatai,
    Egyéb, a hallgatóság érdeklődésére számot tartó gyakorlati témák (pl. nemzetközi tapasztalatok, ÉMI, TSzSz, FIDIC)
    A beruházáslebonyolítói mesteriskola zárása, aktuális tudnivalók