beruházások hazánkban eddig nem tapasztalt méretű bővülése párosul a minőségi, gazdaságossági igények emelkedésével. Az új kihívások teljesítéséhez jelentős többlet tudásra van szükség. A cégek piaci versenyképességének elengedhetetlen feltétele, hogy e kimagasló tudással rendelkező beruházáslebonyolítókat foglalkoztassanak.
Magyar Mérnöki Kamara – a vele együttműködő Magyar Építész Kamarával, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével, a Magyar Projektmenedzsment Szövetséggel, az ÉMI-vel, valamint a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségével közösen – kiemelt feladatának tekinti, hogy a beruházáslebonyolítók ehhez a tudáshoz hozzájuthassanak.
A Magyar Mérnöki Kamara partnereivel – egyedülállóan széles körű szakmai ismereteikre és tapasztalataikra alapozva – beruházás-lebonyolítói mesteriskolát indít. A képzés a jelen követelményeinek való megfelelésen túl súlyt helyez arra is, hogy a hallgatók a kamara és társszervezetei által előkészített Beruházási Folyamatok Rendszeréről – és ahhoz kapcsolódóan a Tervezői Szolgáltatások Rendszeréről – is részletes ismeretekhez jussanak.